РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ФИЗИОЛОГИЈАРЕЗУЛТАТИ ОД ПОЛАГАЊЕТО НА ПРЕДМЕТОТ ФИЗИОЛОГИЈА ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ФАКУЛТЕОТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЈЕ ОДРЖАН НА   12.06.2019 г.

Р. БР. Презиме и име ПРЕДЛОГ ОЦЕНКА
1 Изерировски Харун 6
2 Киров Васил 6
3 Дрндар Имран 5
4 Севим Илјаз 5
5 Стојаноски Христијан 6
6 Брихем Бахриу 6
7 Бенџамин Салиов 5
8 Рафаиловски Ќирко 6
9 Глигорјадис Васка 6
10 Димитриевски Виктор 5
11 Митрески Христијан 7
12 Јовановски Александар 7
13 Арсовски Фидан 6
14 Велјановски Владимир 5
15 Ристиќ Данијел 6
16 Петровски Дарио 7
17 Крстевски Иван 8
18 Славковски Младен 7
19 Сунај Мифтар 7
20 Ефремов Леонид 8
21 Трајковски Антонио 5
22 Труфуновски Јане 5
23 Јода Ставре 5
24 Памуковски Ѓорги 5
25 Пајазити Ера 5
26 Лимани Флорим 5
27 Сејфула Тефик 5
28 Јанески Филип 5
29 Михајлов Сотир 6
30 Шабан Али 5
31 Илиевски Мартин 5
32 Стојковски Љупчо 5
33 Тодоровски Иван 5
   
   

  

НАПОМЕНА: Увид може да се направи секој ден со претходна најава. Повторно полагање може да има кога на секој од колегите му одговара и во текот на летните месеци, НО СО ПРЕТХОДНА НАЈАВА, на маилот кој сите го имате.

 

Скопје 12.06.2019                                              Предметен наставник

                                                                             Проф. Ицко К. Ѓоргоски