РАСПОРЕД ЗА ЛЕТНИОТ (ПАРЕН) СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

  • Home
  • Македонски
  • РАСПОРЕД ЗА ЛЕТНИОТ (ПАРЕН) СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА


РАСПОРЕД  НА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ВО СТУДИСКАТА 2019/2020 год.

ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР

 

ФИЗИЧКО ВОСПИТУВАЊЕ  I – ГОДИНА

час Време на

одржување

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК
1 7.30 – 8.15

14 – 14.45

Скијање – 1

 

    Кинезиол. антропо Антропомоторика-Т
2 8.20 – 9.05

14.50 – 15.35

Антропомоторика В –I   Антропомоторика В –I Кинезиол. антропо-Т Антропомоторика-Т
3 9.20 – 10.05

15.50 – 16.35

Антропомоторика В –I   Антропомоторика В –I Кинезиол. антропо Пливање со ватерполо – Т
4 10.10 – 10.55

16.40 – 17.25

Антропомоторика В –II Антропомоторика В –IV Антропомоторика В –II Кинезиол. антропо-Т Пливање со ватерполо – Т
5 11.00 – 11.45

17.30 – 18.15

Антропомоторика В –II Антропомоторика В –IV Антропомоторика В –II Кинезиол. Антропол. В Изборен предмет – 5
6 11.50 – 12.35

18.20 – 19.05

Антропомоторика В –IV Антропомоторика В –III Антропомоторика В – III Кинезиол. Антропол. В Изборен предмет – 6
7 12.40 – 13.25

19.10 – 19.55

Антропомоторика В –IV Антропомоторика В –III Антропомоторика В – III Изборен предмет – 4  

 

ПРАКТИЧНАТА НАСТАВА ПО ПРЕДМЕТОТ ПЛИВАЊЕ СО ВАТЕРПОЛО ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ВО ПЛИВАЧКИОТ БАЗЕН КАРПОШ СЕКОЈ  ВТОРНИК И СРЕДА   ОД 13   ДО 15 ЧАСОТ

ИЗБОРНИТЕ ПРЕДМЕТИ 4, 5 И 6 СЕ ИЗБИРААТ ОД ПОНУДЕНАТА ЛИСТА ОД ФФОСЗ

 

ПРВА ГОДИНА           –        ГИМНАСТИЧКА  САЛА

час Време на

одржување

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК
1 7.30 – 8.15

14 – 14.45

         
2 8.20 – 9.05

14.50 – 15.35

Антропомоторика В –I   Антропомоторика В –I    
3 9.20 – 10.05

15.50 – 16.35

Антропомоторика В –I Антропомоторика В –IV Антропомоторика В –I    
4 10.10 – 10.55

16.40 – 17.25

Антропомоторика В –II Антропомоторика В –IV Антропомоторика В –II    
5 11.00 – 11.45

17.30 – 18.15

Антропомоторика В –II Антропомоторика В – III Антропомоторика В –II    
6 11.50 – 12.35

18.20 – 19.05

Антропомоторика В –IV Антропомоторика В – III Антропомоторика В – III    
7 12.40 – 13.25

19.10 – 19.55

Антропомоторика В –IV   Антропомоторика В – III    

ПРВА ГОДИНА           –        АМФИТЕАТАР

час Време на

одржување

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК
1 7.30 – 8.15

14 – 14.45

Скијање – 1     Кинезиол. антропо Антропомоторика-Т
2 8.20 – 9.05

14.50 – 15.35

      Кинезиол. антропо-Т Антропомоторика-Т
3 9.20 – 10.05

15.50 – 16.35

      Кинезиол. антропо Пливање со ватерполо – Т
4 10.10 – 10.55

16.40 – 17.25

      Кинезиол. антропо-Т Пливање со ватерполо – Т
5 11.00 – 11.45

17.30 – 18.15

      Кинезиол. Антропол. В Изборен предмет – 5
6 11.50 – 12.35

18.20 – 19.05

      Кинезиол. Антропол. В Изборен предмет – 6
7 12.40 – 13.25

19.10 – 19.55

      Изборен предмет – 4  

 

РАСПОРЕД  НА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ВО СТУДИСКАТА 2019/2020 год.

(ЛЕТЕН СЕМЕСТАР)

ФИЗИЧКО ВОСПИТУВАЊЕ  II – ГОДИНА

час Време на

одржување

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК
1 7.30 – 8.15

14 – 14.45

Атлетика I – В Амфитеатар

Хигиена на телесното вежбање – Т

Амфитеатар

Хигиена на телесното вежбање I – В

Атлетика I – В  
2 8.20 – 9.05

14.50 – 15.35

Атлетика I В Амфитеатар

Хигиена на телесното вежбање – Т

Амфитеатар

Хигиена на телесното вежбање I – В

Атлетика I – В Амфитеатар

Биомеханика II – В

3 9.20 – 10.05

15.50 – 16.35

Атлетика II – В Амфитеатар

Хигиена на телесното вежбање -Т

Амфитеатар

Хигиена на телесното вежбање II – В

Атлетика II – В Амфитеатар

Биомеханика II – В

4 10.10 – 10.55

16.40 – 17.25

Атлетика II – В Амфитеатар

Хигиена на телесното вежбање – Т

Амфитеатар

Хигиена на телесното вежбање II – В

Атлетика II – В Амфитеатар

Скијање – 2

5 11.00 – 11.45

17.30 – 18.15

Амфитеатар

Биомеханика  – T

Амфитеатар

Атлетика – Т

Амфитеатар

Биомеханика I – В

Амфитеатар

Биомеханика  – T

 
6 11.50 – 12.35

18.20 – 19.05

Амфитеатар

Биомеханика  – T

Амфитеатар

Атлетика -Т

Амфитеатар

Биомеханика I – В

Амфитеатар

Биомеханика  – T

 
7 12.40 – 13.25

19.10 – 19.55

  Амфитеатар

Изборен– 10

Амфитеатар

Изборем – 11

Амфитеатар

Изборен – 12

 

 Практичната настава по предметот АТЛЕТИКА ќе се реализира на војниот стадион во парк (до салата на КК Работнички)

ВТОРА  ГОДИНА                 –        АМФИТЕАТАР

час Време на

одржување

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК
1 7.30 – 8.15

14 – 14.45

  Амфитеатар

Хигиена на телесното вежбање – Т

Амфитеатар

Хигиена на телесното вежбање I – В

   
2 8.20 – 9.05

14.50 – 15.35

  Амфитеатар

Хигиена на телесното вежбање – Т

Амфитеатар

Хигиена на телесното вежбање I – В

  Амфитеатар

Биомеханика II – В

3 9.20 – 10.05

15.50 – 16.35

  Амфитеатар

Хигиена на телесното вежбање -Т

Амфитеатар

Хигиена на телесното вежбање II – В

  Амфитеатар

Биомеханика II – В

4 10.10 – 10.55

16.40 – 17.25

  Амфитеатар

Хигиена на телесното вежбање – Т

Амфитеатар

Хигиена на телесното вежбање II – В

  Амфитеатар

Скијање – 2

5 11.00 – 11.45

17.30 – 18.15

Амфитеатар

Биомеханика  – T

Амфитеатар

Атлетика – Т

Амфитеатар

Биомеханика I – В

Амфитеатар

Биомеханика  – T

 
6 11.50 – 12.35

18.20 – 19.05

Амфитеатар

Биомеханика  – T

Амфитеатар

Атлетика -Т

Амфитеатар

Биомеханика I – В

Амфитеатар

Биомеханика  – T

 
7 12.40 – 13.25

19.10 – 19.55

  Амфитеатар

Изборен – 10

Амфитеатар

Изборем – 11

Амфитеатар

Изборен – 12

 

 РАСПОРЕД  НА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ВО СТУДИСКАТА 2019/2020 год.

(ЛЕТЕН СЕМЕСТАР)

ФИЗИЧКО ВОСПИТУВАЊЕ 

III – ГОДИНА

час Време на

одржување

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК
1 7.30 – 8.15

14 – 14.45

Изборен – 13   Изборен – 14    
2 8.20 – 9.05

14.50 – 15.35

Фудбал– Т Боречки спортови 1  Теорија и метод. на сп. тренинг – Т Теорија и метод. на сп. тренинг – Т Изборен  15
3 9.20 – 10.05

15.50 – 16.35

Фудбал– Т Боречки спортови 1 Теорија и метод. на сп. тренинг – Т Теорија и метод. на сп. тренинг – Т Логорување со план. тура – Т
4 10.10 – 10.55

16.40 – 17.25

Фудбал – В – I Боречки спортови 1В – I Теорија и метод. на сп. тренинг – В – I Фудбал – В – II Боречки спортови 1В – II
5 11.00 – 11.45

17.30 – 18.15

Фудбал – В –  I Боречки спортови 1В – I Теорија и метод. на сп. тренинг – В – I Фудбал – В – II Боречки спортови 1В – II
6 11.50 – 12.35

18.20 – 19.05

Фудбал – В – II Боречки спортови 1В – II Теорија и метод. на сп. тренинг – В – II Фудбал – В – I Боречки спортови 1В – I
7 12.40 – 13.25

19.10 – 19.55

Фудбал – В – II Боречки спортови 1В – II Теорија и метод. на сп. тренинг – В – II Фудбал – В – I Боречки спортови 1В – I

 ТРЕТА  ГОДИНА        –        УЧИЛНИЦА – 2

час Време на

одржување

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК
1 7.30 – 8.15

14 – 14.45

         
2 8.20 – 9.05

14.50 – 15.35

Фудбал – Т Боречки спортови 1   Теорија и метод. на сп. тренинг – Т  
3 9.20 – 10.05

15.50 – 16.35

Фудбал – Т Боречки спортови 1   Теорија и метод. на сп. тренинг – Т  
4 10.10 – 10.55

16.40 – 17.25

         
5 11.00 – 11.45

17.30 – 18.15

         
6 11.50 – 12.35

18.20 – 19.05

         
7 12.40 – 13.25

19.10 – 19.55

         

ТРЕТА  ГОДИНА        –        УЧИЛНИЦА – 1

час Време на

одржување

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК
1 7.30 – 8.15

14 – 14.45

         
2 8.20 – 9.05

14.50 – 15.35

     Теорија и метод. на сп. тренинг – Т    
3 9.20 – 10.05

15.50 – 16.35

    Теорија и метод. на сп. тренинг – Т   Логорување со план. тура – Т
4 10.10 – 10.55

16.40 – 17.25

    Теорија и метод. на сп. тренинг – В – I    
5 11.00 – 11.45

17.30 – 18.15

    Теорија и метод. на сп. тренинг – В – I    
6 11.50 – 12.35

18.20 – 19.05

    Теорија и метод. на сп. тренинг – В – II    
7 12.40 – 13.25

19.10 – 19.55

    Теорија и метод. на сп. тренинг – В – II    

 ТРЕТА  ГОДИНА        –        ГИМНАСТИЧКА САЛА

час Време на

одржување

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК
1 7.30 – 8.15

14 – 14.45

         
2 8.20 – 9.05

14.50 – 15.35

         
3 9.20 – 10.05

15.50 – 16.35

         
4 10.10 – 10.55

16.40 – 17.25

  Боречки спортови 1В – I     Боречки спортови 1В – II
5 11.00 – 11.45

17.30 – 18.15

  Боречки спортови 1В – I     Боречки спортови 1В – II
6 11.50 – 12.35

18.20 – 19.05

  Боречки спортови 1В – II     Боречки спортови 1В – I
7 12.40 – 13.25

19.10 – 19.55

  Боречки спортови 1В – II     Боречки спортови 1В – I

ТРЕТА  ГОДИНА        –        СПОРТСКА САЛА НАРОДНИ ХЕРОИ

час Време на

одржување

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК
1 7.30 – 8.15

14 – 14.45

         
2 8.20 – 9.05

14.50 – 15.35

         
3 9.20 – 10.05

15.50 – 16.35

         
4 12.40 – 13.25 Фудбал – В – I     Фудбал – В – II  
5 13.30 – 14.15 Фудбал – В – I     Фудбал – В – II  
6 14.20 – 15.05 Фудбал – В – II     Фудбал – В – I  
7 15.10 – 15.55 Фудбал – В – II     Фудбал – В – I  

РАСПОРЕД  НА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ВО СТУДИСКАТА 2019/2020 год.

(ЛЕТЕН СЕМЕСТАР)

ФИЗИЧКО ВОСПИТУВАЊЕ 

IV – ГОДИНА

час Времена

одржување

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК
1            
2 10.10 – 10.55 Одбојка – Т   Кошарка – Т Кинезитерапија – Т Кинезитерапија – Т
3 11.00 – 11.45 Одбојка – Т   Кошарка – Т Кинезитерапија – Т Кинезитерапија – Т
4 12.40 – 13.25 Одбојка – I – В Одбојка II – В Кошарка – I – В Кошарка – II – В Кинезитерапија I – В
5 13.30 – 14.15 Одбојка – I – В Одбојка II – В Кошарка – I – В Кошарка – II – В Кинезитерапија I – В
6 14.20 – 15.05 Одбојка II – В Одбојка – I – В Кошарка II – В Кошарка I – В Кинезитерапија II – В
7 15.10 – 15.55 Одбојка II – В Одбојка – I – В Кошарка II – В Кошарка I – В Кинезитерапија II – В

 ЧЕТВРТА ГОДИНА   –        УЧИЛНИЦА – 1

час Времена

одржување

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК
1 7.30 – 8.15

14 – 14.45

         
2 8.20 – 9.05

14.50 – 15.35

        Кинезитерапија – Т
3 9.20 – 10.05

15.50 – 16.35

        Кинезитерапија – Т
4 10.10 – 10.55

16.40 – 17.25

Одбојка – Т   Кошарка – Т Кинезитерапија – Т  
5 11.00 – 11.45

17.30 – 18.15

Одбојка – Т   Кошарка – Т Кинезитерапија – Т  
6 11.50 – 12.35

18.20 – 19.05

         
7 12.40 – 13.25

19.10 – 19.55

         

 ЧЕТВРТА ГОДИНА       –    ГОЛЕМА СПОРТСКА САЛА

час Времена

одржување

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК
1 7.30 – 8.15          
2 8.20 – 9.05          
3 9.20 – 10.05          
4 10.10 – 10.55          
5 11.00 – 11.45         Кинезитерапија I – В
6 11.50 – 12.35         Кинезитерапија I – В
7 12.40 – 13.25         Кинезитерапија II – В
8 13.30 – 14.15         Кинезитерапија II – В

ЧЕТВРТА ГОДИНА       –    СПОРТСКА САЛА НАРОДНИ ХЕРОИ

час Времена

одржување

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК
1            
2            
3            
4            
5 11.00 – 11.45 Одбојка – I – В Одбојка II – В Кошарка – I – В Кошарка – II – В  
6 11.50 – 12.35 Одбојка – I – В Одбојка II – В Кошарка – I – В Кошарка – II – В  
7 12.40 – 13.25 Одбојка II – В Одбојка – I – В Кошарка II – В Кошарка I – В  
8 13.30 – 14.15 Одбојка II – В Одбојка – I – В Кошарка II – В Кошарка I – В