РАНГ ЛИСТА ОД ВТОРИОТ УПИСЕН РОК ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА

  • Home
  • Македонски
  • РАНГ ЛИСТА ОД ВТОРИОТ УПИСЕН РОК ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА


ВТОР УПИСЕН РОК ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА ЗА НАСОКАТА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ
(РАНГ ЛИСТА)


Редовни државна квота

1 76802 Дамјан Наумовски 57,64 25,07 82,71
2 76957 Маја Роџевска 55,85 22,57 78,42

 

ВТОР УПИСЕН РОК ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА ЗА НАСОКАТА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ
(РАНГ ЛИСТА)


Редовни со школарина

1 77116 Симон Грашиновски 46,29 27,23 73,52
2 77452 Стефан Столески 30,69 25,35 56,04
3 77272 Дарио Ивановски 33,36 21,84 55,20
4 76724 Виктор Миланов 31,70 22,78 54,48
5 77369 Петар Цакончев 32,77 20,51 53,28
6 77467 Шефкет Јашари 28,47 17,51 45,99

 

ВТОР УПИСЕН РОК ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА ЗА НАСОКАТА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ
(РАНГ ЛИСТА)


Редовни – специјални услови

1 77417 Трајче Пеев 45,60 26,97 72,57

 

ВТОР УПИСЕН РОК ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА ЗА НАСОКАТА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ
(РАНГ ЛИСТА)

 

Вонредни

1 77419 Филип Тодоровски 50,35 22,44 72,79
2 76819 Стефан Јакимовски 39,69 26,51 66,20

ВТОР УПИСЕН РОК ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА ЗА НАСОКАТА СПОРТ – ВЕЛОСИПЕДИЗАМ
(РАНГ ЛИСТА)

 

1 77209 Анета Антовска 7,30 0,00 73,00

 

ВТОР УПИСЕН РОК ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА ЗА НАСОКАТА СПОРТ –  ФУДБАЛ
(РАНГ ЛИСТА)

 

1 76892 Матеј Николов 45,45 21,28 66,73
2 77151 Тони Поповски 30,89 12,00 42,89

 

ВТОР УПИСЕН РОК ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА ЗА НАСОКАТА СПОРТ –  РАКОМЕТ
(РАНГ ЛИСТА)

 

77031 Марко Кизиќ 44,94 27,28 72,22

 

ВТОР УПИСЕН РОК ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА ЗА НАСОКАТА СПОРТ –  КОШАРКА
(РАНГ ЛИСТА)

 

1 77603 Тодор Гечевски 59,47 40,00 99,47

Напомена: при уписопт, покрај сите документи, кандидатите треба да донесат и лекарско уверение издадено од Универзитетската амбуланта

      

 Комисија

 

Претседател проф. д-р Милан Наумовски с.р.

 

Член проф. д-р Александар Туфекчиевски с.р.

 

Член проф. д-р Гино Стрезовски с.р.