ПРОДОЛЖЕНА СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА – 2019 ГОДИНАПРОДОЛЖЕНА СЕПТЕМВРИСКА  ИСПИТНА СЕСИЈА- 2019 ГОДИНА

ТЕРМИНИ ЗА ПРОДОЛЖЕНА СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА  СЕСИЈА-2019 ГОДИНА
ПРВА ГОДИНА ТЕРМИНИ МЕСТО
Историја на физичката култура 24.10.2019 ВО 17 ЧАСОТ ФФОСЗ
Кинезиолошка антропологија 25.10.2019 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Пливање со ватерполо 29.10.2019 ВО 13 ЧАСОТ Базен Карпош
Антропомоторика 31.10.2019 ВО 09 ЧАСОТ ФФОСЗ
Спортска гимнастика 22.10.2019 ВО 15 ЧАСОТ ФФОСЗ
Функционална анатомија 01.11.2019 ВО 10 ЧАСОТ Медицински фак.
Скијање –  1 21.10.2019 ВО 12 ЧАСОТ ФФОСЗ
Теорија и методика и Техника и тактика на избраниот спорт – во договор со предметниот професор ФФОСЗ
ВТОРА ГОДИНА ТЕРМИНИ МЕСТО
Физиологија 22.10.2019ВО 11 ЧАСОТ ПМФ
Методологија со статистика 22.10.2019 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Биомеханика 28.10.2019 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Хигиена на ФОСП 29.10.2019 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Педагогија 24.10.2019 ВО 14 ЧАСОТ ФИЛОЗОФСКИ
Социологија на  ФОСП 29.10.2019 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Атлетика 31.10.2019 ВО 09 ЧАСОТ Градски стадион
Скијање – 2 21.10.2019 ВО 12ЧАСОТ ФФОСЗ
Танци и народни ора 30.10.2019 ВО 12 ЧАСОТ ФФОСЗ
ТРЕТА ГОДИНА ТЕРМИНИ МЕСТО
Медицина на спортот 29.10.2019 ВО 13 ЧАСОТ ФФОСЗ
Психологија на ФОСП 28.10.2019 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Боречки спортови – 1 22.10.2019 ВО 14 ЧАСОТ ФФОСЗ
Ракомет 22.10.2019 ВО 13ЧАСОТ ФФОСЗ
Фудбал 21.10.2019 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Теорија и методика на спортскиот тренинг 31.10.2019 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Логорување со планинарска тура 31.10.2019 ВО 12 ЧАСОТ ФФОСЗ
Физичка подготовка во избраниот спорт – во договор со предметниот професор ФФОСЗ
ЧЕТВРТА ГОДИНА ТЕРМИНИ МЕСТО
Кошарка 28.10.2019 ВО 13 ЧАСОТ ФФОСЗ
Кинезитерапија 01.11.2019 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Теорија и методика на спортска рекреација 22.10.2019 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Боречки спортови – 2 22.10.2019 ВО 16 ЧАСОТ ФФОСЗ
Одбојка 29.10.2019 ВО 13 ЧАСОТ ФФОСЗ
Дидактика на ФОСП 25.10.2019 ВО 14 ЧАСОТ ФФОСЗ

 

ТЕРМИНИ ЗА ИЗБОРНИТЕ ПРЕДМЕТИ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ТЕРМИНИ МЕСТО
Спортска исхрана 29.10.2019 ВО 11ЧАСОТ ФФОСЗ
Аеробик и пилатес 22.10.2019 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Мал фудбал – футсал 21.10.2019 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Олимпизам 24.10.2019 ВО 17 ЧАСОТ ФФОСЗ
Основи на спортскиот менаџмент 29.10.2019 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Мини и ракомет на плажа 22.10.2019 ВО 13 ЧАСОТ ФФОСЗ
Фитнес и бодибилдинг 31.10.2019 ВО 09 ЧАСОТ ФФОСЗ
Одбојка на песок 29.10.2019 ВО 12 ЧАСОТ ФФОСЗ
Раководење со човечки ресурси  – Родови и спорт 28.10.2019 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Кик-бикс 22.10.2019 ВО 14 ЧАСОТ ФФОСЗ
Мерење и тестирање во боречките спортови 22.10.2019 ВО 15ЧАСОТ ФФОСЗ
Примена на компјутери 01.11.2019 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Училишен спорт 28.10.2019 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Мини кошарка 28.10.2019 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Акробатика 22.10.2019 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Методологија на подготовка на стручни трудови 22.10.2019 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Биомеханичка анализа во спортот 28.10.2019 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Атлетски повеќебој 31.10.2019 ВО 12 ЧАСОТ ФФОСЗ
Нутрициски и суплементациски протоколи 29.10.2019 ВО 13 ЧАСОТ ФФОСЗ

 

 

СТУДЕНТИТЕ НА ИСПИТ ТРЕБА ДА ДОЈДАТ СО УПЛАТНИЦА ОД 1000 ДЕНАРИ (УПЛАТЕНИ НА ЖИРО-СМЕТКАТА НА ФФОСЗ) И ПРИЈАВА ЗА СООДВЕТНИОТ ИСПИТ.

 

ПРАВО НА ПОЛАГАЊЕ ИМААТ СТУДЕНТИТЕ КОИ ГО ЗАПИШАЛЕ ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА