НАСТАВАТА ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР (ПАРЕН) ЗАПОЧНУВА НА 17.02.2020 ГОДИНА ОД 07.30 ЧАСОТ (ПРВА СМЕНА).

  • Home
  • Македонски
  • НАСТАВАТА ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР (ПАРЕН) ЗАПОЧНУВА НА 17.02.2020 ГОДИНА ОД 07.30 ЧАСОТ (ПРВА СМЕНА).


НАСТАВАТА ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР (ПАРЕН) ЗАПОЧНУВА НА 17.02.2020 ГОДИНА ОД 07.30 ЧАСОТ (ПРВА СМЕНА).