ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА

  • Home
  • Македонски
  • ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА


ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА

 

ФЗО – ПРВА ГОДИНА – ВТОР СЕМЕСТАР

ИЗБОРЕН – 4                                   РАКОМЕТ НА ПЛАЖА

ИЗБОРЕН – 5                                   МАЛ ФУДБАЛ

ИЗБОРЕН – 6                                   УЧИЛИШЕН СПОРТ

НАСОКА СПОРТ – ПРВА ГОДИНА – ВТОР СЕМЕСТАР

ИЗБОРЕН – 3                                   РАКОМЕТ НА ПЛАЖА

Изборен – 4                                                УЧИЛИШЕН СПОРТ

ФЗО – ВТОРА ГОДИНА – ЧЕТВРТ СЕМЕСТАР

ИЗБОРЕН – 10                                МИНИ КОШАРКА

ИЗБОРЕН – 11                                ФИТНЕС И БОДИБИЛДИНГ

ИЗБОРЕН – 12                                РОДОВИ И СПОРТ

НАСОКА СПОРТ – ВТОРА ГОДИНА – ЧЕТВРТ СЕМЕСТАР

ИЗБОРЕН – 5                                   МИНИ КОШАРКА

ИЗБОРЕН – 6                                   ФИТНЕС И БОДИБИЛДИНГ

ФЗО – ТРЕТА ГОДИНА – ШЕСТИ СЕМЕСТАР

ИЗБОРЕН – 1 ОД УКИМ             STREETBALL – БАСКЕТ 3 НА 3

НАСОКА СПОРТ – ТРЕТА ГОДИНА – ШЕСТИ СЕМЕСТАР

ИЗБОРЕН – 8                                   МИНИ КОШАРКА

ИЗБОРЕН – 9                                   Ракомет на плажа

ФЗО – ЧЕТВРТА  ГОДИНА – ОСМИ СЕМЕСТАР

ИЗБОРЕН – 5 ОД УКИM              МЕТОДИ И ТЕХНИКИ НА

ИСТЕГНУВАЊЕ (СТРЕЧИНГ)