ДИНАМИКА НА АКТИВНОСТИ И СЕМИНАРИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА

 • Home
 • Македонски
 • ДИНАМИКА НА АКТИВНОСТИ И СЕМИНАРИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА


ДИНАМИКА НА АКТИВНОСТИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА

 

 

 1. НА 01 ОКТОМВРИ ЗАПОЧНУВА УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА
 2. НАСТАВАТА ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР (НЕПАРЕН) ЗАПОЧНУВА НА 01.10.2019 ГОДИНА ОД 7.30 ЧАСОТ (ПРВА СМЕНА)
 3. УПИСОТ НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЌЕ ТРАЕ ОД 15.09.2019 ГОДИНА ДО 28.09.2019 ГОДИНА
 4. СТУДЕНТИТЕ КОИ ЌЕ ЗАДОЦНАТ СО ПРИЈАВУВАЊЕТО ЌЕ ПЛАТАТ КАЗНА ВО ВИСИНА ОД 500 ДЕНАРИ
 5. КАЗНЕНАТА СЕСИЈА, ДОКОЛКУ ИМА БАРАЊЕ ОД СТУДЕНТИТЕ, ЌЕ СЕ ОДРЖИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 21-25 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА.
 6. ПРВАТА КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЌЕ СЕ ОДРЖИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 11.11.2019 ДО 15.11.2019 ГОДИНА
 7. ВТОРАТА КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЌЕ СЕ ОДРЖИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 08.01.2020 ДО 15.01.2020 ГОДИНА
 8. СЕМИНАРИТЕ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ОД НАСОКАТА ФЗО, СТУДЕНТИТЕ ОД НАСКОКАТА СПОРТ И СТУДЕНТИТЕ КОИ ДИПЛО-МИРАЛЕ НА НАСОКАТА СПОРТ И ПОЛАГААТ ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ ИСПИТИ ЗА НАСОКАТА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ, ЌЕ СЕ ОДРЖУВААТ ВО ТЕРМИНИТЕ:
 • ПРВА ГОДИНА –           02 И 03 НОЕМВРИ – 2019
 • ВТОРА ГОДИНА –           09 И 10 НОЕМВРИ – 2019
 • ТРЕТА ГОДИНА –           16 И 17 НОЕМВРИ – 2019
 • ЧЕТВРТА ГОДИНА –           23 И 24 НОЕМВРИ – 2019

 

ТЕРМИНИТЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА СЕМИНАРИТЕ ЗА СЕКОЈ ПРЕДМЕТ ОДДЕЛНО СЕ НАВЕДЕНИ ВО ТАБЕЛАРНИОТ ПРЕГЛЕД

 

 1. ЈАНУАРСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ВО ПЕРИОДОТ ОД 20.01.2020 ГОДИНА – 02.2020 ГОДИНА
 2. ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ ЗА СТУДЕНТИ КОИ ПОРАДИ ОПРАВДАНИ ПРИЧИНИ НЕ ГИ ПРИЈАВИЛЕ ИСТИТЕ, ЌЕ ТРАЕ ОД 23.12.2019 ГОДИНА ДО 10.01.2020 ГОДИНА
 3. ПРИЈАВИТЕ ОД РЕАЛИЗИРАНАТА ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ТРЕБА ДА СЕ ПРЕДАДАТ ВО СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА НАЈДОЦНА ДО 20.02.2020 ГОДИНА
 4. НАСТАВАТА ПО СКИЈАЊЕ ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ВО МЕСЕЦИТЕ ЈАНУАРИ-ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА
 5. НАСТАВАТА ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР (ПАРЕН) ЗАПОЧНУВА НА 17.02.2020 ГОДИНА ОД 7.30 ЧАСОТ (ПРВА СМЕНА).
СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА          

 

 

НАСОКА – ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

ПРВА ГОДИНА  
 

02 НОЕМВРИ – 2019

 

08 – 11 Часот                      АНТРОПОМОТОРИКА

11 – 13 Часот                      ПЛИВАЊЕ СО ВАТЕРПОЛО – БАЗЕН КАРПОШ

15 – 16 Часот                      АНАТОМИЈА – НА ИНСТИТУТОТ ПО АНАТОМИЈА

16 – 19 Часот                      КИНЕЗИОЛОШКА АНТРОПОЛОГИЈА

 

3 НОЕМВРИ – 2019

 

08 – 11 Часот                      СКИЈАЊЕ -1

11 – 14 ЧАСОТ                     СПОРТСКА ГИМНАСТИКА

14 – 16 Часот                      ИСТРИЈА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА

 

 

ВТОРА ГОДИНА
 

09 НОЕМВРИ – 2019

 

08 – 11 ЧАСОТ                   АТЛЕТИКА

11 – 14 ЧАСОТ                   МЕТОДОЛОГИЈА СО СТАТИСТИКА

15 – 16 Часот                     ФИЗИОЛОГИЈА

16 – 17 Часот                     ПЕДАГОГИЈА

     

10 НОЕМВРИ – 2019

 

08 – 11 Часот                     БИОМЕХАНИКА

11 – 14 Часот                     ХИГИЕНА ВО ФЗО И СПОРТОТ

15 – 17 Часот                     СОЦИОЛОГИЈА ВО ФЗО И СПОРТОТ

17 – 19 Часот                     ТАНЦИ И НАРОДНИ ОРА

 

03 НОЕМВРИ – 2019

 

08 – 11 Часот              СКИЈАЊЕ – 2            

 

ТРЕТА ГОДИНА
 

16 НОЕМВРИ – 2019

 

08 – 11 Часот         МЕДИЦИНА НА СПОРТОТ

11 – 14 Часот         РАКОМЕТ

15 – 18 Часот         БОРЕЧКИ СПОРТОВИ – 1

 

17 НОЕМВРИ – 2019

 

08 – 11 Часот         ФУДБАЛ

11 – 14 Часот         ПСИХОЛОГИЈА НА ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТОТ

15 – 16 Часот         ЛОГОРУВАЊЕ СО ПЛАНИНАРСКА ТУРА

16 – 19 Часот         ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА СПОРТСКИОТ ТРЕНИНГ

 

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА
 

23 НОЕМВРИ – 2019

 

08 – 11 Часот                     ОДБОЈКА

11 – 14 Часот                     КОШАРКА

15 – 18 Часот                     БОРЕЧКИ СПОРТОВИ – 2

 

24 НОЕМВРИ – 2019

 

08 – 11 Часот                     ДИДАКТИКА НА ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТОТ

11 – 14 Часот                     КИНЕЗИТЕРАПИЈА

15 – 18 Часот                     ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА СПОРТСКАТА РЕКРЕАЦИЈА

 

ДИПЛОМСКАТА РАБОТА, СЕ РЕАЛИЗИРА ВО ДОГОВОР СО ИЗБРАНИОТ ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК – МЕНТОР

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА НАСОКАТА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА 2019-20 ГОДИНА
 

30 НОЕМВРИ – 2019

 

08 – 8.45 Часот                 ОЛИМПИЗАМ

09 – 9.45 Часот                 СПОРТСКА ИСХРАНА

10 – 10.45 Часот               МИНИ И РАКОМЕТ НА ПЛАЖА

11 – 11.45 Часот               МИНИ КОШАРКА

12 – 12.45 Часот               РАКОВОДЕЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУСИ И РОДОВИ И СПОРТ

14 – 14.45 Часот               ОДБОЈКА НА ПЕСОК

15 – 15.45 Часот               АКРОБАТИКА

16 – 16.45 Часот               ПРИМЕНА НА КОМПЈУТЕРИ ВО ВО Ф.К. И СПОРТОТ

17 – 17.45 Часот               МЕРЕЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ ВО БОРЕЧКИТЕ СПОРТОВИ

18 – 18.45 Часот               ЕЛЕМЕТАРНО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

01  ДЕКЕМВРИ – 2019

 

08 – 8.45 Часот                 МАЛ ФУДБАЛ – ФУТСАЛ

09 – 9.45 Часот                 УЧИЛИШЕН СПОРТ

10 – 10.45 Часот               АЕРОБИК И ПИЛАТЕС

11 – 11.45 Часот               ОСНОВИ НА СПОРТСКИОТ МЕНАЏМЕНТ

12 – 12.45 Часот                АТЛЕТСКИ ПОВЕЌЕБОЈ

14 – 14.45 Часот               МЕТОДОЛОГИЈА НА ПОДГОТОВКА НА СТРУЧНИ ТРУДОВИ

15 – 15.45 Часот               КИК – БОКС

16 – 16.45 Часот               ФИТНЕС И БОДИБИЛДИНГ

17 – 17.45 Часот               НУТРИЦИСКИ И СУПЛЕМЕНТАЦИСКИ ПРОТОКОЛИ

18 – 18.45 Часот               БИОМЕХАНИЧКА АНАЛИЗА (АСПЕКТИ)

 

СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА 

 

НАСОКА СПОРТ

 

ПРВА ГОДИНА
 

02 НОЕМВРИ – 2019

08 – 11 Часот                       АНТРОПОМОТОРИКА

15 – 16 Часот                       АНАТОМИЈА – НА ИНСТИТУТОТ ПО АНАТОМИЈА

16 – 19 Часот                       КИНЕЗИОЛОШКА АНТРОПОЛОГИЈА

 

03 НОЕМВРИ – 2019

08 – 11 Часот                       СКИЈАЊЕ – 1

14 – 16 Часот                       ИСТОРИЈА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА

ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА ИЗБРАНИОТ СПОРТ        – НАСТАВАТА СЕ РЕАЛИЗИРА ПО МЕНТОРСКИ ПАТ ВО ТЕРМИНИ ДОГОВО-РЕНИ СО ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК ОД ИЗБРАНИОТ СПОРТ

ТЕХНИКА И ТАКТИКА  НА ИЗБРАНИОТ СПОРТ          – НАСТАВАТА СЕ РЕАЛИЗИРА ПО МЕНТОРСКИ ПАТ ВО ТЕРМИНИ ДОГОВОРЕНИ СО ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК ОД ИЗБРАНИОТ СПОРТ

 

ВТОРА ГОДИНА
 

09 НОЕМВРИ – 2019

08 – 11 Часот                    МЕТОДОЛОГИЈА СО СТАТИСТИКА

15 – 16 Часот                    ФИЗИОЛОГИЈА

16 – 17 Часот                   ПЕДАГОГИЈА

 

10 НОЕМВРИ – 2019

      08 – 11 Часот                     БИОМЕХАНИКА

      11 – 14 Часот                     ХИГИЕНА ВО ФЗО И СПОРТОТ

      15 – 17 Часот                     СОЦИОЛОГИЈА ВО ФЗО И СПОРТОТ

 

03 НОЕМВРИ – 2019

      08 – 11 Часот                     СКИЈАЊЕ – 2

     

17 НОЕМВРИ – 2019

15 – 16 Часот                    ЛОГОРУВАЊЕ СО ПЛАНИНАРСКА ТУРА

16 – 19 Часот                    ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА СПОРТСКИОТ ТРЕНИНГ

 

ТРЕТА ГОДИНА
16 НОЕМВРИ – 2019

08 – 11 ЧАСОТ  –  МЕДИЦИНА НА СПОРТОТ 

17 НОЕМВРИ – 2019

11 – 14 Часот        ПСИХОЛОГИЈА НА ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТОТ

 

24  НОЕМВРИ – 2019

08 – 11 Часот                    ДИДАКТИКА НА ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТОТ

1518 Часот                    ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА СПОРТСКАТА РЕКРЕАЦИЈА

                                    ФИЗИЧКА ПОДГОТОВКА ВО  ИЗБРАНИОТ СПОРТ – НАСТАВАТА СЕ     

                                    РЕАЛИЗИРА ПО МЕНТОРСКИ ПАТ ВО ТЕРМИНИ ДОГОВОРЕНИ  СО     

                                 ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК ОД ИЗБРАНИОТ СПОРТ

ПЕДАГОШКА ПРАКСА СО ИЗРАБОТКА НА ДИПЛОМСКА РАБОТА – ОБВРСКИТЕ ЗА ОВОЈ ПРЕДМЕТ СЕ РЕАЛИЗИРААТ ВО ДОГОВОР СО ИЗБРАНИОТ ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК – МЕНТОР

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА НАСОКАТА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА 2019-20 ГОДИНА
 

30 НОЕМВРИ – 2019

08 – 8.45 Часот                 ОЛИМПИЗАМ

09 – 9.45 Часот                 СПОРТСКА ИСХРАНА

10 – 10.45 Часот               МИНИ И РАКОМЕТ НА ПЛАЖА

11 – 11.45 Часот               МИНИ КОШАРКА

12 – 12.45 Часот               РАКОВОДЕЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУСИ И РОДОВИ И СПОРТ

14 – 14.45 Часот               ОДБОЈКА НА ПЕСОК

15 – 15.45 Часот               АКРОБАТИКА

16 – 16.45 Часот               ПРИМЕНА НА КОМПЈУТЕРИ ВО ВО Ф.К. И СПОРТОТ

17 – 17.45 Часот               МЕРЕЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ ВО БОРЕЧКИТЕ СПОРТОВИ

18 – 18.45 Часот               ЕЛЕМЕТАРНО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

 

01  ДЕКЕМВРИ – 2019

08 – 8.45 Часот                 МАЛ ФУДБАЛ – ФУТСАЛ

09 – 9.45 Часот                 УЧИЛИШЕН СПОРТ

10 – 10.45 Часот               АЕРОБИК И ПИЛАТЕС

11 – 11.45 Часот               ОСНОВИ НА СПОРТСКИОТ МЕНАЏМЕНТ

12 – 12.45 Часот                АТЛЕТСКИ ПОВЕЌЕБОЈ

14 – 14.45 Часот               МЕТОДОЛОГИЈА НА ПОДГОТОВКА НА СТРУЧНИ ТРУДОВИ

15 – 15.45 Часот               КИК – БОКС

16 – 16.45 Часот               ФИТНЕС И БОДИБИЛДИНГ

17 – 17.45 Часот               НУТРИЦИСКИ И СУПЛЕМЕНТАЦИСКИ ПРОТОКОЛИ

18 – 18.45 Часот               БИОМЕХАНИЧКА АНАЛИЗА (АСПЕКТИ)

 

СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ КОИ ДИПЛОМИРАЛЕ НА НАСОКАТА СПОРТ И ПОЛАГААТ ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ ИСПИТИ ЗА НАСОКАТА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА

 

ПРВА ГОДИНА
 

02 НОЕМВРИ – 2019

            11 – 14 Часот               СПОРТСКА ГИМНАСТИКА      

           

03 НОЕМВРИ – 2019                          

 08 – 11 часот               СКИЈАЊЕ – 1      

11 – 13 Часот               ПЛИВАЊЕ СО ВАТЕРПОЛО – БАЗЕН КАРПОШ                                    

 

ВТОРА ГОДИНА
 

09 НОЕМВРИ – 2019

08 – 11 Часот               АТЛЕТИКА   

   

10 НОЕМВРИ – 2019               

17 – 19 Часот               ТАНЦИ И НАРОДНИ ОРА        

 

03 НОЕМВРИ – 2019

            08  – 11 Часот              СКИЈАЊЕ – 2  

 

ТРЕТА ГОДИНА
 

16 НОЕМВРИ – 2019

             11 – 14  Часот                         РАКОМЕТ

             15 – 18  Часот                         БОРЕЧКИ СПОРТОВИ – 1

17 НОЕМВРИ – 2019

              08 – 11 ЧАСОТ                         ФУДБАЛ

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА
 

23 НОЕМВРИ – 2019

08 – 11 Часот                     ОДБОЈКА

11 – 14 Часот                     КОШАРКА

15 – 18 Часот                     БОРЕЧКИ СПОРТОВИ – 2   

ДИПЛОМСКАТА РАБОТАТА, СЕ РЕАЛИЗИРА ВО ДОГОВОР СО ИЗБРАНИОТ ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК – МЕНТОР

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА НАСОКАТА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА 2019-20 ГОДИНА
 

30 НОЕМВРИ – 2019

08 – 8.45   Часот               ОЛИМПИЗАМ

09 – 9.45   Часот               СПОРТСКА ИСХРАНА

10 – 10.45 Часот               МИНИ И РАКОМЕТ НА ПЛАЖА

11 – 11.45 Часот               МИНИ КОШАРКА

12 – 12.45 Часот               РАКОВОДЕЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУСИ И РОДОВИ И СПОРТ

14 – 14.45 Часот               ОДБОЈКА НА ПЕСОК

15 – 15.45 Часот               АКРОБАТИКА

16 – 16.45 Часот               ПРИМЕНА НА КОМПЈУТЕРИ ВО ВО Ф.К. И СПОРТОТ

17 – 17.45 Часот               МЕРЕЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ ВО БОРЕЧКИТЕ СПОРТОВИ

18 – 18.45 Часот               ЕЛЕМЕТАРНО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

 

01  ДЕКЕМВРИ – 2019 

08 – 8.45   Часот               МАЛ ФУДБАЛ – ФУТСАЛ

09 – 9.45   Часот               УЧИЛИШЕН СПОРТ

10 – 10.45 Часот               АЕРОБИК И ПИЛАТЕС

11 – 11.45 Часот               ОСНОВИ НА СПОРТСКИОТ МЕНАЏМЕНТ

12 – 12.45 Часот                АТЛЕТСКИ ПОВЕЌЕБОЈ

14 – 14.45 Часот               МЕТОДОЛОГИЈА НА ПОДГОТОВКА НА СТРУЧНИ ТРУДОВИ

15 – 15.45 Часот               КИК – БОКС

16 – 16.45 Часот               ФИТНЕС И БОДИБИЛДИНГ

17 – 17.45 Часот               НУТРИЦИСКИ И СУПЛЕМЕНТАЦИСКИ ПРОТОКОЛИ

18 – 18.45 Часот               БИОМЕХАНИЧКА АНАЛИЗА (АСПЕКТИ)