ВАЖНО: ПОДИГАЊЕ НА ИНДЕКСИ ЗА СТУДЕНТИСтуденти кои не си го земале индексот од Факултетот имаат временска рамка до 15.11.2020 да си го подигнат,во спротивно Факултетот нема да има одговорност кон овој важен документ

1.Милефка Прошева  6394

2.Теодор Крстевски 6624

3.Кристијан Станојковски 5499

4.Бојан Панов 6219

5.Давор Илиоски 6079

6.Александар Игнашов 6226

7.Виктор Петров 5302

8.Марио Гештаковски 6517

9.Кирил Митковски 6457

10.Мартин Димов 5998

11.Андреј Бошковски 5954

12.Андреј Донилов 6599

13.Сара Пасковска 6126

14.Мартин Здравески 5410

15.Кристијан Трифуновски 6273

16.Димитар Ѓеорѓиев 6613

17.Александар Љафтов 6560А

18.Филип Ѓорески 6431

19.Александра Видановска 6017

20.Кристијан Бирдевски 5531

21.Петар Прентовиќ 6246

22.Никола Пешевски 6496

23.Филип Димоски 6636

  1. Виктор Сазуановски 6607

25.Абдулмеџит Исуфи 6015

26.Анастасија Стефаноска 6521

27.Владимир Начевски 5958

28.Симон Грашиновски 6653

29.Антонио Костадинов 6652

30.Теодор Најденов 6647

31.Миле Цветановски 6597

32.Стефан Поповски 5941

33.Ратко Ризоски 6476

34.Орхан Исмани 5891

35.Методија Костов 6083

36.Синишка Станковски 5557

37.Николче Неделкоски 5739

38.Владимир Веланоски 6013

39.Иван Малцев 6397

40.Димитар Грозданов 6218

41.Михајло Младеновиќ 6717

42.Стефан Митрев 6389

  1. Здравко Петровски 6350

44.Димитар Митровски 6203

45.Петар Митевски 5867

46.Билјана Стојановска 3895

47.Ибрахим Алили 6700

48.Драган Налевски 6539

49.Дејан Спасовски 6319

50.Андреја Деолски 6416

  1. Бојан Крстевски 4752

52.Мартин Завојчевски 6606

53.Александар Мицевски 5775

54.Коста Иванов 5822

55.Пандо Вановски 6591

56.Стефан Стопески 6654

57.Коце Димитров 6263

58.Бошко Томовски 5881

59.Андреј Митрески 6634

60.Раде Стефановски  6701

61.Марио Каџиевски 6099

  1. Петар Василев 6258

63.Стефан Димитриоски 6078

64.Марко Огњањовски 5533

65.Кристијан Несторовски 6141

66.Стефан Трајчевски 6215

67.Имран Дрндар 6299

68.Никола Бабунски 6459

69.Викторија Сандева 6664

70.Кристијан Пешов 6096

71.Мартин Стоилковски 5332

72.Стефан Стефановски 5201

73.Виктор Калевски 6640

74.Михајло Гоцевски 4582

75.Мартина Гештаковска 6518

76.Иван Пурчиновски 5861

77.Љупчо Стојковски 6249

78.Никола Цицоски 6668

79.Никола Петковски 5781

80.Боби Пажијовски 5085

  1. Андреј Кудијан 6102

82.Бојан Спасовски 5875

83.Ангел Василев 5843

84.Никола Јаневиќ 6426

85.Антонио Георгиевски 6510

86.Трајче Пеев 6657

87.Даниел Велески 6648

88.Кристијан Димитриевски 6217

89.Виктор Караколев 5507

90.Ивона Блажеска 6421

91.Сара Ристовска 6616

92.Иван Тодоровски 6225

93.Валериј Ѓорѓиески 6009

94.Христијан Китаноски 6075

95.Саше Михајповиќ 6641

  1. Ивона Стојалевска 6534

97.Дамјан Грајковски 6038

  1. Александар Игњатов 6226

99.Петар Петрески 6197

  1. Танчев Борис 5500
  2. Петар Шатракоски 6662
  3. Дејан Башуиов 6223