РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО СКИЈАЊЕ 1 И 2РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ СКИЈАЊЕ ОДРЖАН НА 10.6.2020 ГОД.

 

ПОЛОЖИЛЕ СКИЈАЊЕ 1

 1. 5533,
 2. 5832 консултации,
 3. 5829,
 4. 6626,
 5. 6415,
 6. 6419,
 7. 6386,
 8. 6219,
 9. 6589,
 10. 6320,
 11. 5832, консултации,
 12. 6445,
 13. 6601,
 14. 6607,
 15. 6699,
 16. 6648,
 17. 6218,
 18. 6203,
 19. 6626,
 20. 6401,
 21. 6427,
 22. 6566,
 23. 6565,
 24. 3406,
 25. 6458 консултации,
 26. 6631,
 27. 6435 консултации,
 28. 6573,
 29. 6571,
 30. 6446 консултации,
 31. 6246,
 32. 6505,
 33. 5649,
 34. 6261,
 35. 6437 консултации,
 36. 6345,
 37. 6654,
 38. 6703,
 39. 6468,
 40. 6004,
 41. 6207,
 42. 6570
 43. 6668

 

ПОЛОЖИЛЕ СКИЈАЊЕ 2

 1. 6247,
 2. 6251,
 3. 6414,
 4. 6032,
 5. 5988,
 6. 6451,
 7. 5847,
 8. 6238,
 9. 6272,
 10. 6149 консултации,
 11. 6061,
 12. 5500,
 13. 6192,
 14. 6044,
 15. 6392,
 16. 6424,
 17. 6023,
 18. 5850,
 19. 6096,
 20. 5649
 21. 6102,
 22. 6046,
 23. 6376,
 24. 6434,
 25. 6390,
 26. 6402,
 27. 6437,
 28. 6703,
 29. 6430,

 

Студентите Андреј Кироваков, Бенјамин Салков, Димитар Ѓоргиев, Медина Емини и Нора Јаневска да достават број на Индекс

Студентите повикани на консултации да се јават на предметниот наставник за договор.

Студентите кои го положиле испитот своите индекси и пријави да ги остават на влезот во зградата на Факултетот во посеби прегради за скијање 1 и посебно за скијање 2, најдоцна до 30.06.2020 г.

 

Предметен наставник

Проф. Д-р Небојша Марковски