Одлука за распишување избори на факултетско собрание

  • Home
  • Македонски
  • Одлука за распишување избори на факултетско собрание


Кликнете на линкот подолу за да ја преземете Одлуката за распишување избори на членови и претстедател на Факултетското студентско собрание на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје во Скопје.