ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ЗА ЈУНСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА – 2020 ГОДИНА

  • Home
  • Македонски
  • ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ЗА ЈУНСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА – 2020 ГОДИНА


  • ПОЧИТУВАНИ КОЛЕГИ,
  • ЕЛЕКТРОНСКОТО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ЗА ЈУНСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 18.05.2020 Г. ДО 31.05.2020 ГОДИНА.  СЕКОЈ СТУДЕНТ Е ОБВРЗАН ДА ИЗВРШИ ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВУВАЊЕ НА СЕКОЈ ИСПИТ.
  • СО ПРИЈАВАТА ВО ХАРТИЕНА ФОРМА СТУДЕНТОТ ПРИСТАПУВА НА ИСПИТ  
  • ДОКОЛКУ СТУДЕНТОТ НЕ ИЗВРШИ ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТОТ, ЗА ДА БИДЕ ВНЕСЕНА НЕГОВАТА ПРИЈАВА ОД СТРАНА НА АДМИНИСТРАТОРОТ ВО I-KNOW СИСТЕМОТ, СТУДЕНТОТ ЌЕ ПЛАТИ КАЗНА ОД 500 ДЕНАРИ, КОЈА ЌЕ ЈА УПЛАТИ НА ЖИРО СМЕТКАТА НА ФАКУЛТЕТОТ.