УНИВЕРЗИТЕТСКИ СПОРТСКИ ЛИГИ – РАКОМЕТ – 17.04.2019 Г.ДЕНЕС (17.04.2019 г.) СЕ ОДИГРАА   НАТПРЕВАРИ ВО РАКОМЕТ
БЕА ПОСТИГНАТИ СЛЕДНИТЕ РЕЗУЛТАТИ:
 
ФФОСЗ  ЖЕНИ  –   МЕДИЦИНСКИ Ф. ЖЕНИ   10:0
ФФОСЗ МАЖИ   –   МЕДИЦИНСКИ Ф. – МАЖИ    24:23  
ФЕИТ  МАЖИ – МАШИНСКИ Ф.  – МАЖИ   10:0