ТЕРМИНИ ЗА ПРОДОЛЖЕНАТА ИСПИТНА СЕСИЈА – МАРТ 2020 

ПРОДОЛЖЕНА  ИСПИТНА СЕСИЈА – МАРТ 2020 ГОДИНА

ТЕРМИНИ ЗА ПРОДОЛЖЕНА ИСПИТНА  СЕСИЈА – МАРТ 2020 ГОДИНА
ПРВА ГОДИНА ТЕРМИНИ МЕСТО
Историја на физичката култура 16.03.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Кинезиолошка антропологија 19.03.2020 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Пливање со ватерполо 18.03.2020 ВО 13 ЧАСОТ Базен Карпош
Антропомоторика 19.03.2020 ВО 09 ЧАСОТ ФФОСЗ
Спортска гимнастика 20.03.2020 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Функционална анатомија 17.03.2020 ВО 1О ЧАСОТ Медицински фак.
Скијање –  1 20.03.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
ВО ДОГОВОР СО ПРЕДМЕТНИОТ ПРОФЕСОР:

Теорија  и методика, Техника и тактика и Физичка подготовка во избраниот спорт, во договор со предметиот професор

ФФОСЗ
ВТОРА ГОДИНА ТЕРМИНИ МЕСТО
Физиологија 16.03.2020 ВО 11 ЧАСОТ ПМФ
Методологија со статистика 17.03.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Биомеханика 17.03.2020 ВО 12 ЧАСОТ ФФОСЗ
Хигиена на ФОСП 19.03.2020 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Педагогија 18.03.2020 ВО 11 ЧАСОТ ФИЛОЗОФСКИ
Социолoогија на  ФОСП 16.03.2020 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Атлетика 16.03.2020 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Скијање – 2 20.03.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Танци и народни ора 16.03.2020 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Тактика на избраниот спорт – во договор со предметниот професор ФФОСЗ
ТРЕТА ГОДИНА ТЕРМИНИ МЕСТО
Медицина на спортот 16.03.2020 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Психологија на ФОСП 17.03.2020 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Боречки спортови – 1 18.03.2020 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Ракомет 19.03.2020 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Фудбал 19.03.2020 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Теорија и методика на спортскиот тренинг 20.03.2020 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Логорување со планинарење 20.03.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
ЧЕТВРТА ГОДИНА ТЕРМИНИ МЕСТО
Кошарка 18.03.2020 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Кинезитерапија 19.03.2020 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Теорија и методика на спортска рекреација 20.03.2020 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Боречки спортови – 2 17.03.2020 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Одбојка 16.03.2020 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Дидактика на ФОСП 20.03.2020 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ

 

 

 

ТЕРМИНИ ЗА ИЗБОРНИТЕ ПРЕДМЕТИ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ТЕРМИНИ МЕСТО
Спортска исхрана 19.03.2020 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Аеробик и пилатес 20.03.2020 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Мал фудбал – футсал 19.03.2020 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Олимпизам 16.03.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Основи на спортскиот менаџмент 16.03.2020 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Мини и ракомет на плажа 19.03.2020 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Фитнес и бодибилдинг 19.03.2020 ВО 09 ЧАСОТ ФФОСЗ
Одбојка на песок 16.03.2020 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Психолошка подготовка во спортот, Раководење со човечки ресурси,  Родови и спорт, Спорт и личност 17.03.2020 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Кик-бикс 18.03.2020 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Мерење и тестирање во боречките спортови 17.03.2020 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Примена на компјутери и Методи и тех. на истегнување 19.03.2020 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Училишен спорт и Биомеханичка анализа во спортот 18.03.2020 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Мини баскет  и Street ball – Баскет 3 на 3 18.03.2020 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Акробатика 20.03.2020 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Методологија на подготовка на стручни трудови 17.03.2020 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Атлетски повеќебој 16.03.2020 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Нутрициски и суплементациски протоколи и Хата јога 16.03.2020 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ

 

 

ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ ЗА КАЗНЕНАТА СЕСИЈА ЗАПОЧНУВА НА 05.03.2020 И ЌЕ ТРАЕ ДО 12.03.2020 ГОДИНА, А ПОЛАГАЊЕТО ЗАПОЧНУВА ОД 16.03.2020 ГОДИНА И ЌЕ ТРАЕ ДО 20.03.2020 ГОДИНА.

ПРАВО НА ИСПИТ ИМААТ СТУДЕНТИТЕ КОИ ГО РЕГУЛИРАЛЕ ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА