ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТИ ЗА ЈУНСКА СЕСИЈА – 2018/19 ГОДИНА 

ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ТЕРМИНИ ЗА ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА  – 2019 ГОДИНА
ПРВА ГОДИНА ТЕРМИНИ МЕСТО
Историја на физичката култура 05.06.2019 ВО 12 ЧАСОТ ФФОСЗ
Кинезиолошка антропологија 06.06.2019 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Пливање со ватерполо 12.06.2019 ВО 13 ЧАСОТ Базен Карпош
Антропомоторика 20.06.2019 ВО 09 ЧАСОТ ФФОСЗ
Спортска гимнастика 11.06.2019 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Функционална анатомија 18.06.2019 ВО 10 ЧАСОТ Институт по анатомија
Скијање –  1 13.06.2019 ВО 13 ЧАСОТ ФФОСЗ
ВО ДОГОВОР СО ПРЕДМЕТНИОТ ПРОФЕСОР:

Теорија  и методика, Техника и тактика и Физичка подготовка во избраниот спорт, во договор со предметниот професор

ФФОСЗ
ВТОРА ГОДИНА ТЕРМИНИ МЕСТО
Физиологија 12.06.2019 ВО 10 ЧАСОТ ПМФ
Методологија со статистика 10.06.2019 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Биомеханика 13.06.2019 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Хигиена на ФОСП 05.06.2019 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Педагогија 11.06.2019 ВО 08 ЧАСОТ Филозофски ф. – голем амф.
Социологија на  ФОСП 07.06.2019 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Атлетика 06.06.2019 ВО 09 ЧАСОТ Градски стадион
Скијање – 2 13.06.2019 ВО 13 ЧАСОТ ФФОСЗ
Танци и народни ора 18.06.2019 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Тактика на избраниот спорт – во договор со предметниот професор ФФОСЗ
ТРЕТА ГОДИНА ТЕРМИНИ МЕСТО
Медицина на спортот 06.06.2019 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Психологија на ФОСП 03.06.2019 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Боречки спортови – 1 12.06.2019 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Ракомет 11.06.2019 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Фудбал 13.06.2019 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Теорија и методика на спортскиот тренинг 10.06.2019 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Логорување со планинарење 05.06.2019 ВО 12 ЧАСОТ ФФОСЗ
Физичка подготовка во избраниот спорт, во договор со предметниот професор ФФОСЗ
ЧЕТВРТА ГОДИНА ТЕРМИНИ МЕСТО
Кошарка 06.06.2019 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Кинезитерапија 20.06.2019 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Теорија и методика на спортска рекреација 12.06.2019 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Боречки спортови – 2 03.06.2019 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Одбојка 05.06.2019 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Дидактика на ФОСП 07.06.2019 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ

 

ТЕРМИНИ ЗА ИЗБОРНИТЕ ПРЕДМЕТИ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ТЕРМИНИ МЕСТО
Спортска исхрана 05.06.2019 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Аеробик и пилатес 12.06.2019 ВО 12 ЧАСОТ ФФОСЗ
Мал фудбал – футсал 13.06.2019 ВО 12 ЧАСОТ ФФОСЗ
Олимпизам 05.06.2019 ВО 12 ЧАСОТ ФФОСЗ
Основи на спортскиот менаџмент 07.06.2019 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Мини и ракомет на плажа 11.06.2019 ВО 09 ЧАСОТ ФФОСЗ
Фитнес и бодибилдинг 21.06.2019 ВО 09 ЧАСОТ ФФОСЗ
Одбојка на песок 05.06.2019 ВО 12 ЧАСОТ ФФОСЗ
Раководење со човечки ресурси  – Родови и спорт 03.06.2019 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Кик-бикс 12.06.2019 ВО 12 ЧАСОТ ФФОСЗ
Мерење и тестирање во боречките спортови 03.06.2019 ВО 12 ЧАСОТ ФФОСЗ
Примена на компјутери 20.06.2019 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Училишен спорт 13.06.2019 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Мини баскет 06.06.2019 ВО 12 ЧАСОТ ФФОСЗ
Акробатика 13.06.2019 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Методологија на подготовка на стручни трудови 10.06.2019 ВО 12 ЧАСОТ ФФОСЗ
Атлетски повеќебој 06.06.2019 ВО 12 ЧАСОТ ФФОСЗ
Нутрициски и суплементациски протоколи 06.06.2018 ВО 12 ЧАСОТ ФФОСЗ
Биомеханичка анализа (аспекти) 13.06.2019 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ

Елементарно физичко образование     19.06.2019 ВО 10 ЧАСОТ        ФФОСЗ

 

ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ ВО СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 27.05.2019 Г. ДО 31.05.2019 ГОДИНА.

СЕКОЈ СТУДЕНТ Е ОБВРЗАН ДА ИЗВРШИ И ЕЛЕКТРОНСКО

ПРИЈАВУВАЊЕ НА СЕКОЈ ИСПИТ