СПИСОК НА СТУДЕНТИ ЗА ПРВИОТ КУРС (ПРВА СМЕНА) ПО СКИЈАЊЕ – 27.01.2020 – 03.02.2020

  • Home
  • Македонски
  • СПИСОК НА СТУДЕНТИ ЗА ПРВИОТ КУРС (ПРВА СМЕНА) ПО СКИЈАЊЕ – 27.01.2020 – 03.02.2020


СПИСОК НА СТУДЕНТИ ЗА ПРВИОТ КУРС ПО СКИЈАЊЕ – 27.01.2020 – 03.02.2020

 

ПОРАДИ ОГРАНИЧЕНИОТ КАПАЦИТЕТ НА ХОТЕЛОТ МАКПЕТРОЛ ВО МАВРОВО, САМО СТУДЕНТИТЕ КОИ СЕ НА ОБЈАВЕНИОТ СПИСОК МОЖАТ ДА ПРИСУСТВУВААТ НА ПРВИОТ КУРС ПО СКИЈАЊЕ

Реден број Име и презиме Број на индекс
1. Сара Стојановска 6369
2. Кристијан Ѓошевски 6415
3. Петар Прентовиќ 6246
4. Стефан Столески 6654
5. Христијан Петрушевски 6570
6. Мартин Илиевски 6288
7. Јулија Беќарова Димитровска 3406
8. Виктор Ристов 6424
9. Јелена Мирчевска 6434
10. Анастасија Митревска 6419
11. Мартина Далевска 6390
12. Дора Јаневска 6372
13. Димитар Тасев 6401
14. Борис Танчев 5500
15. Миодраг Трајковиќ
16. Ристо Калајџиевски
17. Наталија Пецанова 6573
18. Бојан Стојановиќ 6589
19. Зекир Тугај 6039
20. Никола Карафилоски 6571
21. Олгица Јованова 6617
22. Александра Шароска 6576
23. Ќирко Рафаиловски 6190
24. Андреј Митровски 6920
25. Виктор Саздановски 6607
26. Борис Настевски 6320
27. Александар Ефтимов 6445
28. Иван Димитровски 6023
29. Андреј Боневски 6595
30. Зибери Малик 6631
31. Ангел Ристовски 6257
32. Ангел Алаѓозовски 6386
33. Тефик Сејфула 6161
34. Медина Емини 6020
35. Александар Игњатов 5226
36. Ѓорѓи Илов 6392
37. Стефан Трајковски 6402
38. Теодора Крстевска 6468
39. Ибрахим Ајдаровски 6469
40. Јетулах Рамаданов 6448
41. Фахир Мемешоски 6430
42. Хакан Алимовски 6481
43. Кирил Каракоцев 6458
44. Виктор Ќосев 6438
45. Филип Тосковски 5997
46. Јана Калајџиевска 6565
47. Мила Трајковиќ 6569
48. Ристо Милевски 6605
49. Стефан Јакимовски 6669
50. Стефан Милошевски 6437
51. Томислав Јанкуловски 6004
52. Владимир Димовски 6600
53. Петар Шитракоски 6669
54. Никола Ицковски 6668
55. Ана Крбалеска 6585
56. Јана Настевска 6414
57. Милевка Прошева 6394
58. Сара Хусеин 6436
59. Александар Бајевски 5474
60. Иван Попов 6566
61. Виктор Димитров 6704
62. Анета Панова
63. Јован Младенов
64. Андон Марковски 6638
65. Мартин Стојанов 6428
66. Фљорим Лимани 6055
67. Бесар Реџепи 6149
68. Стефан Наќевски 6345
69. Харун Изујусиќ 6025
70. Викторија Димчевска
71. Терзиев Теодор
72.
73.
74.
75.