СООПШТЕНИЕ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ИСПИТИСООПШТЕНИЕ

 

ПОЧИТУВАНИ СТУДЕНТИ,

ЗА ДА МОЖАТ НАВРЕМЕНО ДА БИДАТ АЖУРИРАНИ ВАШИТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ ДОСИЈЕА ВО IKNOW-СИСТЕМОТ, ИМАТЕ ОБВРСКА СЕКОЈ ИСПИТ ДА ГО ПРИЈАВИТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ ВО ПРЕДВИДЕНИОТ РОК КОЈ ЌЕ БИДЕ ИСТАКНАТ НА WEB-СТРАНАТА НА ФАКУЛТЕТОТ.

ДОКОЛКУ ИСПИТОТ НЕ Е ПРИЈАВЕН ЕЛЕКТРОНСКИ ВО ПРЕДВИДЕНИОТ РОК, СТУДЕНТОТ Е ДОЛЖЕН ДА УПЛАТИ 500 ДЕНАРИ НА ЖИРО СМЕТКАТА НА ФАКУЛТЕТОТ И ИСТИОТ ЌЕ МУ БИДЕ ПРИЈАВЕН ОД СТРАНА НА АДМИНИСТРАТОРОТ ВО СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА.

ВО ВАШ ИНТЕРЕС Е НАВРЕМЕНО ДА ГИ ПРИЈАВУВАТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ СИТЕ ВАШИ ИСПИТИ.

ОД ДЕКАНАТОТ