СООПШТЕНИЕ ЗА НАСТАВАТА ПО ПРЕДМЕТОТ ЛЕТНО ЛОГОРУВАЊЕ

  • Home
  • Македонски
  • СООПШТЕНИЕ ЗА НАСТАВАТА ПО ПРЕДМЕТОТ ЛЕТНО ЛОГОРУВАЊЕ


СООПШТЕНИЕ ЗА НАСТАВАТА ПО ЛЕТНО ЛОГОРУВАЊЕ

 

СТУДЕНТИТЕ КОИ ЌЕ ЈА ПОСЕТУВААТ НАСТАВАТА ПО ПРЕДМЕТОТ ЛЕТНО ЛОГОРУВАЊЕ СО ПЛАНИНАРСКА ТУРА, КОЈА ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ВО ПЕРИОДОТ ОД 01.07.2019 Г. ДО 07.07.2019 ГОДИНА ВО ХОТЕЛОТ ГАЛЕБ ВО СТРУГА, ПОКРАЈ ЛИЧНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ЗАДОЛЖИТЕЛНО СО СЕБЕ ТРЕБА ДА НОСАТ ИНДЕКС, ВО КОЈ ЌЕ БИДЕ ЕВИДЕНТИРАНО НИВНОТО ПРИСУСТВО И УЧЕСТВО ВО ПРЕДВИДЕНИТЕ НАСТАВНИ АКТИВНОСТИ.

ОД ДЕКАНАТОТ