РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО АНАТОМИЈА ОДРЖАН НА 05.04.2019 Г.СТУДЕНТИ КОИ ГО ПОЛОЖИЛЕ ИСПИТОТ ПО ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА

1. МАГДАЛЕНА ТАШКОВСКА    – 6541

2. САРА СТОЈАНОВСКА   – 6369

3. БОРИС НАСТЕВСКИ   – 6320

4. КИРЧЕ РИСТЕСКИ   – 6492

ОЦЕНКИТЕ ВО ИНДЕКС ЌЕ СЕ ЕВИДЕНТИРААТ НА 08.04.2019 ГОДИНА КАЈ ПРОФ. Д-Р ЕЛИЗАБЕТА ЧАДИКОВСКА