РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТИТЕ ПО ФУДБАЛ, ФУТСАЛ, СКИЈАЊЕ-1 И СКИЈАЊЕ-2

 • Home
 • Македонски
 • РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТИТЕ ПО ФУДБАЛ, ФУТСАЛ, СКИЈАЊЕ-1 И СКИЈАЊЕ-2


РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ФУДБАЛ И ФУТСАЛ

ОДРЖАН НА : 22.01.2020

 

ПОЛОЖИЛЕ:

Бр. на индекс

 1. 4839
 2. 6102
 3. 6048
 4. 5986
 5. 5894
 6. 5999
 7. 5649
 8. 6083
 9. 6072
 10. 6114
 11. 6017

Да се јават на консултации: 5897,6085,6020,6006,6104

Оценки на 13.02.2020 год. (четврток)во 10 часот.

 

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПОТЕОРИЈА  МАЛ ФУДБАЛ-ФУТСАЛ

ОДРЖАН НА   22.01.2020

ПОЛОЖИЛЕ:

Бр. на индекс

 1. 6687
 2. 5143
 3. 6675
 4. 6171
 5. 6696
 6. 6681
 7. 6679
 8. 6690
 9. 6697
 10. 6683
 11. 5234
 12. 6686
 13. 5966
 14. 6684
 15. 6464
 16. 6701
 17. 5067
 18. 6692
 19. 6678

Оценки на 13.02.2020 год.(четврток) во 10 часот

 

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТИТЕ СКИЈАЊЕ 1 И СКИЈАЊЕ 2

ОДРЖАН НА: 22.01.2020ГОД

 

 

СКИЈАЊЕ 1:

 

ПОЛОЖИЛЕ:

Број на индекс

 

 1. 6017
 2. 6222
 3. 6417
 4. 6369
 5. 6194
 6. 6438
 7. 6431
 8. 6443
 9. 6394

 

СКИЈАЊЕ 2:

 

 1. 6079
 2. 6191
 3. 5718
 4. 6195
 5. 5840
 6. 5827
 7. 6214

8.6001

 1. 6001 Консултации

10.5919

 1. 6166

 

Оценки ќе се даваат на 13.02.2020 г.(четврток) во 11час.

Проф. д-р Небојша Марковски