ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ЗА 2018/19 ГОДИНА 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2018/19        ГОДИНА  

ПРВА ГОДИНА – ВТОР СЕМЕСТАР

1.    ИЗБОРЕН – 4     –      РАКОМЕТ НА ПЛАЖА

  Проф. д-р Гино Стрезвски

Доц. д-р Влатко Неделковски

2.    ИЗБОРЕН – 5     –     ОДБОЈКА НА ПЕСОК

                                            Проф. д-р Јошко Миленкоски 

Доц д-р Андријана Мисовски

3.    ИЗБОРЕН – 6     –     АКРОБАТИКА

Проф д-р Орце Митевски 

Вонр. проф. д-р Катерина Спасовска

ВТОРА ГОДИНА – ЧЕТВРТ СЕМЕСТАР

1.    ИЗБОРЕН – 10    –     АЕРОБИК И ПИЛАТЕС

Проф. д-р Горан Никовски

2.    ИЗБОРЕН – 11    –    АТЛЕТСКИ ПОВЕЌЕБОЈ

Проф. д-р Зоран Радиќ

Вор. проф. д-р Александар Симеонов

3.    ИЗБОРЕН – 12    –    ЕЛЕМЕНТАРНО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

Проф. д-р Илија Клинчаров

Вонр. проф. д-р Серјожа Гонтарев

ТРЕТА ГОДИНА – ШЕСТИ СЕМЕСТАР

1.    ИЗБОРЕН УКИМ – 1      –     Мерење и тестирање во боречките спортови

                                                Проф. д-р Жарко Костовски

ТРЕТА ГОДИНА – ШЕСТИ СЕМЕСТАР – НАСОКА СПОРТ

1.     ИЗБОРЕН  – 8     –     Мерење и тестирање во боречките спортови

                                          Проф. д-р Жарко Костовски

2.     ИЗБОРЕН –    –     КИК-БОКС

Вонр. проф. д-р Руждија Калач

ЧЕТВРТА ГОДИНА – ОСМИ СЕМЕСТАР

1.    ИЗБОРЕН УКИМ – 5      –     STREET BALL – БАСКЕТ 3 НА 3

                                                Проф. д-р Милан Наумовски

                                        Вонр. проф. д-р Борче Даскаловски

Наставата ќе се реализира според предвидениот распоредот на часовите за летниот семестар