Како да пријавам испити на iKnow?

  • Home
  • FAQ's
  • Како да пријавам испити на iKnow?


За да ги пријавите испитите, потребно е да се најавите со вашиот профил на iknow.ukim.mk. Потоа одете во делот „Пријави“, ги селектирате сите испити со помош на коцките за штиклирање (обележување) од десно и кликате на плавото копче „Пријави“. Со тоа процедурата е завршена