Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Додипломски Студии
Постдипломски Студии
Докторски Студии
Литература

Нас.вон.проф. д-р Александар Симеонов
Предмет: Атлетика
aleksandarsimeonov@ffosz.ukim.edu.mk
Нас. вон.проф. д-р Серјожа Гонтарев
Предмет: Дидактика на физичкото образование и спорт
serjozagontarev@ffosz.ukim.edu.mk
Нас. доц. д-р Александар Ацески
Предмет: Биомеханика
aleksandaraceski@ffosz.ukim.edu.mk
Вонреден Професор д-р Владимир Вуксановиќ
Предмет: Антропомоторика
vuk@ffosz.ukim.edu.mk
Нас. доц. д-р Катерина Спасовска
Предмет: Спортска гимнастика
katerinaspasovska@ffosz.ukim.edu.mk
Нас. доц. д-р Борче Даскаловски
Предмет: Кошарка
borcedaskalovski@ffosz.ukim.edu.mk
Нас. доц. д-р Влатко Неделковски
Предмет: Ракомет
vlatkonedelkovski@ffosz.ukim.edu.mk
Нас. доц. д-р Андријана Мисовски
Предмет: Одбојка
andrijanamisovski@ffosz.ukim.edu.mk
Вон.проф. д-р Руждија Калач
Предмет: Боречки спортови 1 (Бокс и Борење)
ruzdijakalac@ffosz.ukim.edu.mkГалерија

За нас

Ценејќи ја 34-годишната традиција на Факултетот за физичка култура при Универзитетот „Св.Кирил и Методи” од Скопје, може слободно да кажам дека истата претставува најстара и најреномирана наставно-научна институција во Република Македонија од подрачјето на кинезиологијата. Повеќе ...

Контакт

Адреса: ул.„Димче Мирчев бр.3”
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: +389 2 3113 654
Факс: +389 2 3119 755
E-mail: admin@ffosz.ukim.edu.mk

Повеќе ...