Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Додипломски Студии
Постдипломски Студии
Докторски Студии
Литература

Проф. д-р Ленче Алексовска Величковска
Предмет: Психологија на физичкото образование и спорт
dekan@ffosz.ukim.edu.mk
lencealex@yahoo.comПроф.д-р Милан Наумовски
Предмет: Кошарка
prodekannastava@ffosz.ukim.edu.mk
Проф. д-р Иван Анастасовски
Предмет: Социологија на спортот
prodekannauka@ffosz.ukim.edu.mk
Проф.д-р Вујица Живковиќ
Предмет: Кинезитерапија
vujicazivkovic@ffosz.ukim.edu.mk
v.zhivkovikj@ukim.edu.mkПроф. д-р Душко Иванов
Предмет: Историја на физичката култура
duskoivanov@ffosz.ukim.edu.mk
Проф. д-р Александар Туфекчиевски
Предмет: Биомеханика
biotufek@ffosz.ukim.edu.mk
Проф. д-р Зоран Радиќ
Предмет: Атлетика
zoranradic@ffosz.ukim.edu.mk
Проф. д-р Жарко Костовски
Предмет: Боречки спортови 2 (Џудо и Карате)
zarkokostovski@ffosz.ukim.edu.mk
Проф. д-р Гино Стрезовски
Предмет: Ракомет
ginostrezovski@ffosz.ukim.edu.mk
Проф. д-р Јошко Миленкоски
Предмет: Одбојка
joskomilenkoski@ffosz.ukim.edu.mk
Проф. д-р Небојша Марковски
Предмет: Фудбал
nebojsamarkovski@ffosz.ukim.edu.mk
Проф.д-р Роберт Христовски
Предмет: Теорија и методика на спортскиот тренинг
roberthristovski@ffosz.ukim.edu.mk
Проф. д-р Даниела Шукова Стојановска
Предмет: Хигиена на телесното вежбање
danielasukovastojmanovska@ffosz.ukim.edu.mk
Проф. д-р Ванчо Поп-Петровски
Предмет: Медицина на спортот
vancopoppetrovski@ffosz.ukim.edu.mk
Проф. д-р Орце Митевски
Предмет: Спортска гимнастика
orcemitevski@ffosz.ukim.edu.mk
Проф. д-р Илија Клинчаров
Предмет: Дидактика на физичкото образование и спорт
ilijaklincarov@ffosz.ukim.edu.mk
Проф. д-р Наташа Мешковска
Предмет: Пливање со ватерполо
natasameskovska@ffosz.ukim.edu.mk
Проф. д-р Горан Никовски
Предмет: Рекреација
gorannikovski@ffosz.ukim.edu.mk
Проф. д-р Георги Георгиев
Предмет: Методологија со статистика
georgigeorgiev@ffosz.ukim.edu.mk
Проф. д-р Митричка Џамбазовска Старделова
Предмет: Кинезиолошка антропологија
mitrickadzambazovskastardelova@ffosz.ukim.edu.mkГалерија

За нас

Ценејќи ја 34-годишната традиција на Факултетот за физичка култура при Универзитетот „Св.Кирил и Методи” од Скопје, може слободно да кажам дека истата претставува најстара и најреномирана наставно-научна институција во Република Македонија од подрачјето на кинезиологијата. Повеќе ...

Контакт

Адреса: ул.„Димче Мирчев бр.3”
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: +389 2 3113 654
Факс: +389 2 3119 755
E-mail: admin@ffosz.ukim.edu.mk

Повеќе ...