Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Додипломски Студии
Постдипломски Студии
Докторски Студии
Литература

Совет на Институот за научно-истражувачка работа во спортот

 • Проф. д-р Зоран Радиќ                                                        - претседател
 • Проф.д-р Ленче Алексовска Величковска                         -  член
 • Проф.д-р Милан Наумовски                                                  -  член
 • Проф.д-р Александар Туфекчиевски                                  -  член
 • Проф.д-р Жарко Костовски                                                   -  член
 • Проф.д-р Роберт Христовски                                                -  член
 • Проф. д-р Иван Атанасовски                                                -  член
 • Проф.д-р Јован Јовановски                                                  -  член
 • Вон. проф.д-р Ѓорѓи Ѓорѓев                                                   -  член
 • Вон.проф. д-р Горан Никовски                                             -  член
 • Вон.проф.д-р Митричка Џамбазовска Стаределова      -  член
 • Доц.д-р Серјожа Гонтарев                                                    -  член
 • Асс. м-р Андријана Мисовска                                               - член

Галерија

За нас

Ценејќи ја 34-годишната традиција на Факултетот за физичка култура при Универзитетот „Св.Кирил и Методи” од Скопје, може слободно да кажам дека истата претставува најстара и најреномирана наставно-научна институција во Република Македонија од подрачјето на кинезиологијата. Повеќе ...

Контакт

Адреса: ул.„Димче Мирчев бр.3”
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: +389 2 3113 654
Факс: +389 2 3119 755
E-mail: admin@ffosz.ukim.edu.mk

Повеќе ...