Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Додипломски Студии
Постдипломски Студии
Докторски Студии
Литература

 

Студиската програма трае 3 години т.е. 6 семестри и таа припаѓа на подрачјето општествени науки (код 5.00) и конкретно на научното поле кинезиологија (код 5.04). Обемот на студиската програма изнесува 180 кредити т.е. 4.800 часово теоретска и практична настава.

 

Легенда на подолунаведените кратенки
КР
П
В
К
СР
Вк
Кредити
Предавања
Вежби
Консултации
Самостојна работа
Вкупно

 

Таб. Бр.1: Структура на студиската програма за трет циклус на студии

Прва година, прв семестар
(настава од 15 септември до 31 декември, испити од 15-31 јануари)
 
Код
КР
ПВК
СР
Вк
Неделно
Задолжителен предмет од УКИМ-Научно-истражувачка етика (стекнување генерички знаења и вештини на истражување)
 
4
22
88
110
2+1
Изборен предмет од група предмети на УКИМ (листа А)-Методологија на научно истражувачка работа (стекнување генерички знаења и вештини на истражување)
 
4
22
88
110
2+1
Изборен предмет од група предмети на УКИМ (листа Б)- (стекнување генерички знаења и вештини на истражување)
 
4
22
88
110
2+1
Изборен предмет од полето кинезиологија (од листа В)
 
6
35
125
160
2+2
Изборен предмет од полето кинезиологија (од листа В)
 
6
35
125
160
2+2
Изборен предмет од полето кинезиологија (од листа В)
 
6
35
125
160
2+2
Вкупно:
 
30
160
640
800
21

 

Прва година, втор семестар

(настава од 01 февруари до 15 мај, испити од 15 мај-15 јуни)

 
Код
КР
ПВК
СР
Вк
Неделно
Изборен предмет (листа Г)
ФФК3-И6
6
30
126
160
2+2
Изборен предмет (листа Г)
ФФК3-И7
6
30
126
160
2+2
Докторски семинар со презентација
ФФК3-1
2
11
44
55
1+1
Самостојно истражување
ФФК3-2
14
77
293
370
4+4
Годишна конференција со презентација на извештај
ФФК3-3
2
11
44
55
1+1
Вкупно:
30
160
640
800
20

 

Втора година, трет семестар
Р.Бр.
Активност
Код
ЕКТС
1.
Подготвување и поднесување на пријава за тема на докторска дисертација и самостојно истражување
 
28
2. Докторски семинар со презентација на извештај  
2
  Вкупно:  
30
Втора година, четврти семестар
Р.Бр.
Активност
Код
ЕКТС
1. Работилница за истражувачка работа  
3
2. Самостојно истражување и објавување на резултати  
25
3. Годишна конференција со презентација на извештај  
2
  Вкупно:  
30

 

Трета година, петти семестар
Р.Бр.
Активност
Код
ЕКТС
1.
Самостојно истражување и објавување на резултати
 
28
2. Докторски семинар со презентација на извештај  
2
  Вкупно:  
30
Трета година, шести семестар
Р.Бр.
Активност
Код
ЕКТС
1. Работилница за истражувачка работа  
3
2. Самостојно истражување и пишување на тезата  
25
3. Годишна конференција со презентација на извештај  
2
  Вкупно:  
30
  Вкупно I + II + III година:  
180

-Литература III циклус (докторски студи)


Ценовник за услугите кои ги врши Центарот за анализа и обработка на податоци.

Одлука за начинот и постапката на обработка на податоци од научно - истражувачки трудови и проекти.

Галерија

За нас

Ценејќи ја 34-годишната традиција на Факултетот за физичка култура при Универзитетот „Св.Кирил и Методи” од Скопје, може слободно да кажам дека истата претставува најстара и најреномирана наставно-научна институција во Република Македонија од подрачјето на кинезиологијата. Повеќе ...

Контакт

Адреса: ул.„Димче Мирчев бр.3”
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: +389 2 3113 654
Факс: +389 2 3119 755
E-mail: admin@ffosz.ukim.edu.mk

Повеќе ...