Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Додипломски Студии
Постдипломски Студии
Докторски Студии
Литература

СТУДИСКА ПРОГРАМА I ЦИКЛУС НА СТУДИИ

СТРУЧНИ СТУДИИ – СПОРТСКИ ТРЕНЕРИ 3 ГОДИНИ
(6 СЕМЕСТРИ) 180 КРЕДИТИ

I Сем.

I СЕМЕСТАР
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

Код Име на предметот Неделен фонд часови Кредити
ИСТР
Историја на физичката култура
4+2
8
ФАТР
Функционална анатомија
2+0
4
ТМТР
Теорија и методика на одбраниот спорт
2+0
6

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ


Код
Име на предмет Неделен фонд часови Кредити
  Изборен-1 од ФФК  
4
  Изборен-2 од ФФК  
4
  Изборен-1 од УКИМ  
2
28

II Сем.

II СЕМЕСТАР
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

Код Име на предмет Неделен фонд часови Кредити
АТТР
Антропомоторика
2+4
8
КАТР
Кинезиолошка антропологија
4+2
8
ТТТР
Техника и тактика на избраниот спорт
2+2
8

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ


Код
Име на предмет Неделен фонд часови Кредити
  Изборен-3 од ФФК  
4
  Изборен-4 од ФФК  
4
32

III Сем.

III СЕМЕСТАР
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

Код Име на предмет Неделен фонд часови Кредити
МЕТР
Методологија со статистика
4+2
8
СЦТР
Социологија во физичкото и здравственото образование и спортот
3+2
8
ПЕТР
Педагогија
2+0
4
ФИТР
Физиологија со физиологија на спортот
1+1
4

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ


Код
Име на предмет Неделен фонд часови Кредити
  Изборен-2 од УКИМ  
2
  Изборен-3 од УКИМ  
2
28

IV Сем.

IV СЕМЕСТАР
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

Код Име на предмет Неделен фонд часови Кредити
МСТР
Теорија и методика на спортски тренинг
4+2
8
БМТР
Биомеханика
4+2
8
ХГТР
Хигиена на телесно вежбање
4+2
8

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ


Код
Име на предмет Неделен фонд часови Кредити
  Изборен-5 од ФФК  
4
  Изборен-6 од ФФК  
4
32

V Сем.

V СЕМЕСТАР
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

Код Име на предмет Неделен фонд часови Кредити
МСТР
Медицина на спортот
4+2
8
ПСТР
Психологија на физичко образование и спорт
4+2
8
РЕТР Теорија и методика на спортската рекреација
2+4
8
ЛПТР Логорување со планинарска тура
1+1
4

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ


Код
Име на предмет Неделен фонд часови Кредити
  Изборен-7 од ФФК  
4
32

VI Сем.

VI СЕМЕСТАР
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

Код Име на предмет Неделен фонд часови Кредити
КИТР
Кинезитерапија
4+2
8
ФПТР Физичка подготовка во избраниот спорт
1+1
6
ПДТР
Педагошка пракса со изработка на диплоска работа
2+2
6

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Код Име на предмет Неделен фонд часови Кредити
4
   
4
28

Галерија

За нас

Ценејќи ја 34-годишната традиција на Факултетот за физичка култура при Универзитетот „Св.Кирил и Методи” од Скопје, може слободно да кажам дека истата претставува најстара и најреномирана наставно-научна институција во Република Македонија од подрачјето на кинезиологијата. Повеќе ...

Контакт

Адреса: ул.„Димче Мирчев бр.3”
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: +389 2 3113 654
Факс: +389 2 3119 755
E-mail: admin@ffosz.ukim.edu.mk

Повеќе ...