Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Додипломски Студии
Постдипломски Студии
Докторски Студии
Литература

СТУДИСКА ПРОГРАМА

I - ЦИКЛУС НА СТУДИИ

 АКАДЕМСКИ СТУДИИ – ФИЗИЧКО И ЗДРАСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ
4 ГОД. (8 СЕМЕСТРИ) 240 КРЕДИТА

I Сем.

I СЕМЕСТАР
 ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

Код Име на предметот Неделен фонд часови Кредити
ИСФЗО
4+2
8
СГФЗО
2+4
8
ФАФЗО
Функционална анатомија
2+0
4

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ


Код
Име на предмет Неделен фонд часови Кредити
   
2
  Од листа на ФФК -  2  
2
   
2
26

II Сем.

II СЕМЕСТАР
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

Код Име на предметот Неделен фонд часови Кредити
АНФЗО
2+4
8
ПВФЗО
2+4
8
КАФЗО Кинезиолошка антропологија
4+2
8
СК1ФЗО1
Скијање - 1
1+1
4

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ


Код
Име на предмет Неделен фонд часови Кредити
  Од листа на ФФК  - 4  
2
  Од листа на ФФК  - 5  
2
   
2
34

III Сем.

III  СЕМЕСТАР
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

Код Име на предметот Неделен фонд часови Кредити
МЕФЗО
4+2
8
ФИФЗО
Физиологија
1+1
4
ПЕФЗО
Педагогија
2+0
4
СЦФЗО
2+2
4

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ


Код
Име на предмет Неделен фонд часови Кредити
  Од листа на ФФК  - 7  
2
  Од листа на ФФК  - 8  
2
   
2
26

IV Сем.

IV  СЕМЕСТАР
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

Код Име на предметот Неделен фонд часови Кредити
АТФЗО
2+4 
8
СК2ФЗО Скијање 2
1+1
4
ХГФЗО
4+2
8
БМФЗО
4+2
8

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ


Код
Име на предмет Неделен фонд часови Кредити
  Од листа на ФФК  - 10  
2
  Од листа на ФФК  - 11  
2
   
2
34

V Сем.

V СЕМЕСТАР
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

Код Име на предметот Неделен фонд часови Кредити
МСФЗО
4+2
8
ПСФЗО
4+2
8
РАФЗО Ракомет
 2+4
8
ЛПФО Логорување со планинарска тура
 1+1
 4

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ


Код
Име на предмет Неделен фонд часови Кредити
  Од листа на ФФК  - 13  
2
  Од листа на ФФК  - 14  
2
   
2
34

VI Сем.

VI  СЕМЕСТАР
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
 

Код Име на предметот Неделен фонд часови Кредити
ФУФЗО
2+4
8
СТФЗО
4+2
8
БС1ФЗО
2+4
8

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ


Код
Име на предмет Неделен фонд часови Кредити
  Од листа на УКИМ -1  
2
26

VII Сем.

VII  СЕМЕСТАР
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

Код Име на предметот Неделен фонд часови Кредити
РЕФЗО
   2+4   
8
БС2ФЗО
Боречки спортови 2
2+4
8
ДИФЗО
   2+4   
8

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ


Код
Име на предмет Неделен фонд часови Кредити
   
2
  Од листа на УКИМ - 3   
2
   
2
30

VIII Сем.

VIII  СЕМЕСТАР
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

Код Име на предметот Неделен фонд часови Кредити
КОФЗО
   2+4   
8
КИФЗО
4+2
8
ОДФЗО
   2+4   
8
ДРФЗО
Дипломска работа
   
4

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Код Име на предмет Неделен фонд часови Кредити
 
2
30
ЦЕНОВНИК ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ШТО ГИ ПЛАЌААТ СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЈЕ - СКОПЈЕ.

Галерија

За нас

Ценејќи ја 34-годишната традиција на Факултетот за физичка култура при Универзитетот „Св.Кирил и Методи” од Скопје, може слободно да кажам дека истата претставува најстара и најреномирана наставно-научна институција во Република Македонија од подрачјето на кинезиологијата. Повеќе ...

Контакт

Адреса: ул.„Димче Мирчев бр.3”
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: +389 2 3113 654
Факс: +389 2 3119 755
E-mail: admin@ffosz.ukim.edu.mk

Повеќе ...