Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Додипломски Студии
Постдипломски Студии
Докторски Студии
Литература
СООПШТЕНИЕ ЗА ПРАКТИЧНАТА НАСТАВА ПО СКИЈАЊЕ
Превземи
Термините за испити на сите задолжителни предмети во првиот семестар. (II - ЦИКЛУС НА СТУДИИ - СПОРТСКИ МЕНАЏМЕНТ).
Превземи
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОРА КОНТИНУИРАНА ПРОВЕРКА ОД ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА.
Превземи
ДИНАМИКА НА АКТИВНОСТИ ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
Превземи
ТЕРМИНИ ЗА СЕМИНАРИ ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
Превземи
ТЕРМИНИ ЗА ЈАНУАРИСКО-ФЕВРУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА - 2019 ГОДИНА
Превземи
СООПШТЕНИЕ ЗА СИТЕ СТУДЕНТИ ОД ПРВА ГОДИНА: ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ ПО АНАТОМИЈА ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 28.12.2018 ГОДИНА, НА ИНСТИТУТОТ ПО АНАТОМИЈА ВО АМФИТЕАТАР 1. ПРВА И ВТОРА ГРУПА - 15.00 ЧАСОТ, ТРЕТА ГРУПА И ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ - 15.30 ЧАСО.
Превземи
ИНФОРМАЦИЈА ЗА СКИЈАЊЕ 2019
Превземи
Ве известуваме дека, согласно со Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2018/2019 година, на интернет-страницата на УКИМ, во делот Настава и студенти, Втор циклус студии, објавени се Слободните места за запишување студенти во вториот уписен рок кој ќе се реализира во периодот од 8 јануари до 22 февруари 2019 година (http://ukim.edu.mk/dokumenti_m/Slobodni-mesta-II-ciklus-2018-2019.pdf).
Превземи
СООПШТЕНИЕ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ОД ДВЕТЕ НАСОКИ: СЕМИНАРОТ ПО ФИЗИОЛОГИЈА ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА НА 24.11.2018 ГОД. ВО 11 ЧАСОТ НА ФФОСЗ.
Превземи
СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2018/19.
Превземи
Во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ K103 на Европската комисија, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” распишува конкурс за доделување стипендии за студенти и наставен кадар за студиски престој на високообразовните институции во ЕУ. За размена на додипломско ниво, право на пријавување имаат само редовни студенти со завршена прва година на студии.
Превземи
СЕМИНАРОТ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ПО ПРЕДМЕТОТ ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 03.11.2018 ГОДИНА, СО ПОЧЕТОК ВО 15 ЧАСОТ, НА ИНСТИТУТОТ ПО АНАТОМИЈА НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ.
Превземи
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2018/19 ГОДИНА - ПО СПРОВЕДЕНАТА АНКЕТА
Превземи
ТЕРМИНИ ЗА ПРОДОЛЖЕНА СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА - 2018 ГОДИНА
Превземи
РАНГ ЛИСТА ОД ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК ЗА 2018/19 ГОДИНА.
Превземи
РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ЗА СТУДИСКАТА 2018/2019 год. (ПРВ - ЗИМСКИ СЕМЕСТАР)
Превземи
ПОЧИТУВАНИ КОЛЕГИ, СВЕЧЕНОТО ДОДЕЛУВАЊЕ НА ИНДЕКСИТЕ НА НОВАТА ГЕНЕРАЦИЈА СТУДЕНТИ 2018/19 ГОДИНА, ЌЕ СЕ ОДРЖИ ВО СПОРТСКАТА САЛА МАКЕДОНСКИ ХЕРОИ НА 01.10.2018 ГОДИНА (ПОНЕДЕЛНИК), СО ПОЧЕТОК ВО 11 ЧАСОТ. ПРИСУСТВОТО Е ЗАДОЛЖИТЕЛНО. СО ПОЧИТ, ДЕКАНАТ НА ФФОСЗ.
Превземи
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТИТЕ: МЕТОДОЛОГИЈА СО СТАТИСТИКА И МЕТОДОЛОГИЈА НА ПОДГОТОВКА НА СТРУЧНИ ТРУДОВИ. СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА, ДАТА 6.9.2018 ГОДИНА.
Превземи
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ НА ПРЕДМЕТОТ КИНЕЗИТЕРАПИЈА ВО СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА (06.09.2018)
Превземи
РАНГ ЛИСТА ОД ВТОРИОТ УПИСЕН РОК ЗА 2018/19 ГОДИНА
Превземи
ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА НА ОСВОЕНИ ПОЕНИ ОД СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (2018/2019) II уписен рок
Превземи
Резултати од испитот по Скијање 1 и 2 одржан на 30.08.2018
Превземи
ДОКУМЕНТИ И УПЛАТНИЦИ ЗА УПИС ВО ПРВА ГОДИНА
Превземи
РАНГ ЛИСТА – ПРВ УПСЕН РОК ЗА УЧЕБНАТА 2018/19 ГОДИНА
Превземи
СООПШТЕНИЕ: ПОРАДИ ОПРАВДАНИ ПРИЧИНИ, ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ПЕДАГОГИЈА СЕ ПРЕЗАКАЖУВА ЗА 17.09.2017 ГОДИНА СО ПОЧЕТОК ВО 10 ЧАСОТ. ИСПИТОТ ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО ПРЕДАВАЛНА 10.
Превземи
ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА НА ОСВОЕНИ ПОЕНИ ОД СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (2018/2019)
Превземи
Резултати од испитот по Фудбал и Мал фудбал-Футсал одржан на 30.08.2018
Превземи
ТЕРМИНИ ЗА СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2018/19 Г.
Превземи
ДИНАМИКА НА АКТИВНОСТИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2018/19 ГОДИНА
Превземи
КОНКУРС ЗА УПИС НА ФАКУЛТЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2018/19 ГОДИНА (Документи за пријавување и запишување)
Превземи
ИСПИТНА СЕСИЈА АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
Превземи
К О Н К У Р С за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во учебната 2018/2019 година.
Превземи
К О Н К У Р С за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2018/2019 година.
Превземи
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ НА ПРЕДМЕТОТ КИНЕЗИТЕРАПИЈА ОДРЖАН НА ДЕН 06.06.2018
Превземи
Резултати од испитот по Мал Фудбал (Футсал) одржан на 21.5.2018
Превземи
Резултати од испитот по фудбал одржан на 21.5.2018
Превземи
СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ЗА ЛЕТНОТО ЛОГОРУВАЊЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/18 ГОДИНА
Превземи
ТЕРМИНИ ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
Превземи
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ НА ПРЕДМЕТОТ КИНЕЗИТЕРАПИЈА ВО ПРОДОЛЖЕНА ИСПИТНА СЕСИЈА (23.03.2018)
Превземи
ПОТВРДА ЗА РЕДОВНИ СТУДЕНТИ. ПОТВРДАТА ТРЕБА ДА БИДЕ ПОПОЛНЕТА ЕЛЕКТРОНСКИ.
Превземи
СООПШТЕНИЕ ЗА ИСПИТОТ ПО АНАТОМИЈА!!! Студентите кои го положиле испитот по анатомија во продолжената сесија, оценките може да ги земат во текот на оваа недела на институтот по анатомија.
Превземи
ПОРАДИ ЗАФАТЕНОСТ НА БАЗЕНОТ, СЕМИНАРОТ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ПО ПРЕДМЕТОТ ПЛИВАЊЕ, НАМЕСТО ОД 11 ЧАСОТ ЌЕ ЗАПОЧНЕ ВО 14 ЧАСОТ.
Превземи
ТЕРМИНИ ЗА ПРОДОЛЖЕНА ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА - 2018 ГОДИНА
Превземи
Завршна сметка 2017
Превземи
ПРОФЕСОРИТЕ КОИ СЕ ИЗБРАНИ ДА ЈА РЕАЛИЗИРААТ НАСТАВАТА ЗА ИЗБОРНИТЕ ПРЕДМЕТИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2017/18 ГОДИНА (ПО СПРОВЕДЕНАТА АНКЕТА)
Превземи
ТЕРМИНИ ЗА СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/18 ГОДИНА
Превземи
Резултати од одржанот испит по предметот скијање 1 скијање 2
Превземи
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ФУТСАЛ (МАЛ ФУДБАЛ) РЕАЛИЗИРАН НА 12. 02. 2018г.
Превземи
Резултати од испитот по предметот ФУДБАЛ одржан на 12.02.2018г
Превземи
СЕМИНАРОТ ПО ПРЕДМЕТИТЕ АНТРОПОМОТОРИКА И ФИТНЕС И БОДИ-БИЛДИНГ ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРААТ НА 03.03.2018 ГОДИНА (САБОТА) СО ПОЧЕТОК ВО 8.30 ЧАСОТ НА ФФОСЗ.
Превземи
РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ВО СТУДИСКАТА 2017/2018 год. ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР
Превземи
Резултати од испитите Методологија со статистика и Методологија на подготовка на стручни трудови, одржани на (16.01.2018)
Превземи
РЕЗУЛТАТИ ОД КОНТИНУИРАНАТА ПРОВЕРКА ОД ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЈЕ
Превземи
СООПШТЕНИЕ ЗА НАСТАВАТА ПО СКИЈАЊЕ КОЈА ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ВО МАВРОВО ВО ПЕРИОДОТ 22.01 - 29.01.2018 ГОДИНА. АВТОБУСИТЕ КОИ ЌЕ ГО ВРШАТ ПРЕВОЗОТ НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ЌЕ ОДАТ ВО ПРВАТА СМЕНА НА НАСТАВА ПО СКИЈАЊЕ, ЌЕ БИДАТ ПОСТАВЕНИ ПРЕД ФАКУЛТЕТОТ ВО ПОНЕДЕЛНИК (22.01.2018 Г.) ВО 7.45 ЧАСОТ. ЗА ДА МОЖЕ ПОАЃАЊЕТО ДА СЕ РЕАЛИЗИРА ВО ПРЕДВИДЕНИОТ ТЕРМИН, СЕ ПРЕПОРАЧУВА СТУДЕНТИТЕ ПРЕД ФАКУЛТЕТОТ ДА БИДАТ ПРИСТИГНАТИ ВО 7.45 ЧАСОТ ОД ДЕКАНАТОТ
Превземи
Резултати од испитот по ПЕДАГОГИЈА, одржан на 25.12.2017
Превземи
КОЛОКВИУМОТ НА ПРЕДМЕТОТ ДИДАКТИКА НА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИ И СПОРТ ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 10.01.2018 ВО 12 ЧАСОТ, ВО АМФИТЕАТАРОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЈЕ.
Превземи
РАСПОРЕД НА АКТИВНОСТИ, ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
Превземи
ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРАКТЧНАТА НАСТАВА ПО ПРЕДМЕТОТ СКИЈАЊЕ
Превземи
ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА СО ДВЕ ДЕКАДИ
Превземи
ПОТПИСИ ЗА ПРЕДМЕТОТ ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА ЌЕ СЕ ДАВААТ НА 11.01.2017 ГОДИНА ВО 9 ЧАСОТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ НА ИНСТИТУТОТ ПО АНАТОМИЈА
Превземи
КОЛОКВИУМОТ ПО ФУНЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 26.12.2017 ГОДИНА ВО 14 ЧАСОТ, ВО АМФИТЕАТАРОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЈЕ.
Превземи
Р Е З У Л Т А Т И- МЕТОДОЛОГИЈА СО СТАТИСТИКА – 18.12.2017 Колоквиум - 2
Превземи
Завршна сметка 788 за 2016 година
Превземи
Завршна сметка 603 за 2016 година
Превземи
ОБРАСЦИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА НА РЕДОВНИТЕ СТУДЕНТИТЕ ЗА ИНДИВИДУАЛНАТА МЕТОДСКА ПРАКСА НА ПРЕДМЕТОТ ДИДАКТИКА НА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ.
Превземи
СПИСОК НА СТУДЕНТИ ЗА ИНДИВИДУАЛНА МЕТОДСКА ПРАКСА НА ПРЕДМЕТОТ ДИДАКТИКА НА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ СО МЕНТОРИ И МЕНТОРСКИ УЧИЛИШТА
Превземи
ОДЛУКА Студентите кои се запишани и кои студираат според студиските програми на прв циклус студии од 2009/2010 година и тоа: физичко и здравствено образование и стручни студии за спортски тренери, согласно одредбите од Законот за високото образование, можат да ги завршат студиите според студиските програми од 2009/2010, најдоцна до септември 2018 гдина, поточно заклучно со септемвриската испитна сесија 2018 година.
Превземи
РЕЗУЛТАТИ МЕТОДОЛОГИЈА СО СТАТИСТИКА – 06.11.2017 Колоквиум - 1
Превземи
Резултати од испитот по предметот скијање 1 и 2
Превземи
Резултати од испитот по предметот фудбал и футсал
Превземи
РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ КИНЕЗИТЕРАПИЈА ОДРЖАН НА 31.10.2017 ГОД.
Превземи
СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/18 Г.
Превземи
ТЕРМИНИ ЗА ПРОДОЛЖЕНАТА ИСПИТНАТА СЕСИЈА ОКТОМВРИ - 2017 ГОДИНА.
Превземи
ИЗБОРНИТЕ ПРЕДМЕТИ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2017/18 ГОДИНА
Превземи
КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР за летниот семестар во академската 2017/2018 година.
Превземи
Се известуватат студентите кои го полагаа испитот на предметот кинезитерапија на 12.9.2017 година, да се јават на консултации кај професорот Вујица Живковиќ во четврток (21.9.2017 г.) во 10,00 часот. На истиот ден ќе се полага и третиот дел од испитот.
Превземи
РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ЗА СТУДИСКАТА 2017/2018 год.- (ПРВ - ЗИМСКИ СЕМЕСТАР)
Превземи
Ранг листа, втор уписен рок 2017/18 година (Физичко и здравствено образование и Спортски тренери).
Превземи
ПРЕВЗЕМЕТЕ ГО КОНКУРСOT за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 2017/2018 година.
Превземи
ПРЕВЗЕМЕТЕ ГО КОНКУРС за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во учебната 2017/2018 година. Пријавувањето се врши преку iKnow системот за електронска поддшка на уписите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (www.upisi.ukim.mk). Ако имате проблеми во врска со регистрацијата може да се обратите до студентската служнба на ФФОСЗ секој работен ден од 11 до 15 час
Превземи
ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ НА ИСПИТИТЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ФУДБАЛ И ФУТСАЛ ЌЕ СЕ ПОЛАГААТ НА 07.09.2017 (ЧЕТВРТОК) ВО 10 ЧАСОТ.
Превземи
Ранг листа, уписи 2017/18 година (Физичко и здравствено образование и Спортски тренери).
Превземи
ДИНАМИКА НА АКТИВНОСТИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/18 ГОДИНА
Превземи
Прелиминарна ранг листа, уписи 2017/18 година (Физичко и здравствено образование и Спортски тренери).
Превземи
ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТНАТА СЕСИЈА АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ - 2017 ГОДИНА.
Превземи
ПРЕВЗЕМЕТЕ ГО КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2017/2018 година. Пријавувањето се врши преку iKnow системот за електронска поддшка на уписите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (www.upisi.ukim.mk). Ако имате проблеми во врска со регистрацијата може да се обратите до студентската служнба на ФФОСЗ секој работен ден од 11 до 15 часот.
Превземи
ОЦЕНКИ ОД ИСПИТИТЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ: ФУДБАЛ, ФУТСАЛ И СКИЈАЊЕ 1,2 ЌЕ СЕ ДАВААТ НА 21.06.2017 СРЕДА ВО 10 ЧАСОТ.
Превземи
ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ЗА ЛЕТНО ЛОГОРУВАЊЕ 2017 Г.
Превземи
ТЕРМИНИ ЗА ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА - 2017 ГОДИНА.
Превземи
ДОДЕЛУВАЊЕТО НА ДИПЛОМИТЕ ЗА ДИПЛОМИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 25.05.2017 ГОДИНА СО ПОЧЕТОК ВО 11 ЧАСОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЈЕ (САЛА „МАКЕДОНСКИ ХЕРОИ“).
Превземи
ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА.
Превземи
СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2016/17 Г.
Превземи
РАСПОРЕД НА АКТИВНОСТИ, ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА.
Превземи
СООПШТЕНИЕ ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2016/17 ГОДИНА ЌЕ СЕ СПРОВЕДЕ ВО СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА ВО ПЕРИОДОТ ОД 15.02.2017 Г. ДО 28.02.2017 ГОДИНА. ОД ДЕКАНАТО
Превземи
Резултати од испитот по анатомија, јануарска испитна сесија 2017 година.
Превземи
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ НА ПРЕДМЕТОТ КИНЕЗИТЕРАПИЈА ВО ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА (25.01.2017).
Превземи
РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ВО СТУДИСКАТА 2016/2017 год. ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР.
Превземи
Резултати од испитот по предметот ПЕДАГОГИЈА кај проф. д-р Лена Дамовска-(зимска испитна сесија одржан на 16.01.2017).
Превземи
СПИСОК НА СТУДЕНТИ ЗА НАСТАВАТА ПО СКИЈАЊЕ ВО МАВРОВО - ОД 30 ЈАНУАРИ ДО 06 ФЕВРУАРИ 2017 Г.
Превземи
Резултати од испитот по анатомија 2017
Превземи
СПИСОК НА СТУДЕНТИ ЗА НАСТАВАТА ПО СКИЈАЊЕ ВО МАВРОВО - ПРВА СМЕНА - 23 - 30 ЈАНУАРИ 2017 Г.
Превземи
ВАЖНО!!! ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРАКТЧНАТА НАСТАВА ПО ПРЕДМЕТОТ СКИЈАЊЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016/17 ГОДИНА
Превземи
Поради реализирање на практичната настава по скијање направена е корекција на термините за јануарската испитна сесија. На студентите од прва и втора година им е дадена можност некои од предметите да ги полагаат или во првата или во втората декада.
Превземи
ВАЖНО!!! Конкурс за запишување студенти на втор циклус студии во учебната 2016/2017 година.
Превземи
Се известуваат студентите од IV година, дека групната методска пракса во средно образование ќе се реализира на ден 27.12.2016 година во 13,00 часот во гимназијата „Раде Јовчевски - Корчагин“.
Превземи
ТЕРМИНИ ЗА ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА.
Превземи
СПИСОК НА ВОНРЕДНИ СТУДЕНТИ ЗА ГРУПНА МЕТОДСКА ПРАКСА НА ПРЕДМЕТОТ ДИДАКТИКА НА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ.
Превземи
Обрасци за педагошка пракса на предметот Дидактка на физичко образование и спорт.
Превземи
СПИСОК НА СТУДЕНТИ ЗА ИНДИВИДУАЛНА МЕТОДСКА ПРАКСА ПО ПРЕДМЕТОТ ДИДАКТИКА НА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ СО МЕНТОРИ И МЕНТОРСКИ УЧИЛИШТА
Превземи
СЕМИНАРИТЕ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2016/17 Г.
Превземи
Резултати од првиот колоквиум - предметот Функционална анатомија, одржан на 18.11.2016.
Превземи
ТЕРМИНИ ЗА ПРОДОЛЖЕНАТА СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА - 2016 ГОДИНА
Превземи
Термини на семинарите за вонредните студенти од насоката фзо за зимскиот семестар во учебната 2016/17 година.
Превземи
СООПШТЕНИЕ ЗА РЕДОВНИТЕ СТУДЕНТИ ОД ПРВА ГОДИНА, ЗА НАСТАВАТА ПО ПРЕДМЕТОТ ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА
Превземи
Резултати по предметот Кинезитерапија.
Превземи
С О П Ш Т Е Н И Е

ЗА СТУДЕНТИТЕ КОИ СЕ ЗАПИШУВАТ ОД НАСОКА ВО НАСОКА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЈЕ
Превземи
Резултати од испитот по предметот Фудбал.
Превземи
ВАЖНО СООПШТЕНИЕ

ЗА НОВАТА ГЕНЕРАЦИЈА СТУДЕНТИ ЗАПИШАНИ НА ФФОСЗ
Превземи
Динамика на активности за зимскиот семестар за учебната 2016/17 година.
Превземи
Распоред на предавања и вежби во студиската 2016/2017 год. за зимскиот (I) семестар.
Превземи
КОНЕЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВОТ УПИСЕН РОК 2016/2017
Превземи
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ УПИСЕН РОК 2016/2017
Превземи
ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТИ ЗА СЕСИЈАТА АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2016 ГОДИНА.(Измена во терминот за испитот по фудбал.)
Превземи
Услуга за одмор и рекреација на деца од семејства во социјален ризик и деца корисници на посебен додаток.
Превземи
Резултати од испитот по Фудбал
Превземи
Резултати од теоретскиот дел по предметите Скијање 1 и Скијање 2.
Превземи
ЦЕНОВНИК ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ШТО ГИ ПЛАЌААТ СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЈЕ - СКОПЈЕ.
Превземи
СООПШТЕНИЕ ЗА НАСТАВАТА ПО ЛЕТНО ЛОГОРУВАЊЕ!ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ВТОРА ГОДИНА (ПРЕДМЕТОТ ЌЕ ГО СЛУШААТ ВО ПЕТТИ СЕМЕСТАР) И ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ТРЕТА ГОДИНА (ОД ОХРИД И СТРУГА).
Превземи
СООПШТЕНИЕ ЗА НАСТАВАТА ПО ЛЕТНО ЛОГОРУВАЊЕ!ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ВТОРА ГОДИНА (ПРЕДМЕТОТ ЌЕ ГО СЛУШААТ ВО ПЕТТИ СЕМЕСТАР) И ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ТРЕТА ГОДИНА.
Превземи
Испитот по предметот Спортски тренинг е презакажан за 01.06.2016 во 10:30 часот.
Превземи
Термини за испити за јунска испитна сесија 2016.
Превземи
Список на вонредни студенти за групна методска пракса на предметот Дидактика на физичко образование и спорт во ООУ „11 Октоври“- Скопје
Превземи
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НАСТАВАТА ПО ПРЕДМЕТОТ ПЛИВАЊЕ.
Превземи
СООПШТЕНИЕ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА СЕМИНАРОТ ПО ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА.
Превземи
Резултати од испитот на предметот кинезитерапија во јанураската продолжена испитна сесија (31.03.2016)
Превземи
СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЈЕ ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА
Превземи
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ЗА ИЗБОРНИТЕ ПРЕДМЕТИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2015/16 ГОДИНА - НАСОКА СПОРТ
Превземи
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ЗА ИЗБОРНИТЕ ПРЕДМЕТИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2015/16 ГОДИНА ОД ЛИСТАТА НА ФФОСЗ И ЛИСТАТА ОД УКИМ.
Превземи
ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТИ ЗА ПРОДОЛЖЕНА (КАЗНЕНА) ЈАНУАРСКА СЕСИЈА КОЈА ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ВО ПЕРИОДОТ ОД 21-29 МАРТ 2016 ГОДИНА.
Превземи
Резултати по предметот Функционална анатомија.
Превземи
Соопштение по предметот Примена на компјутери за студентите кои ја посетуваа наставата по скијање.
Превземи
ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ПО ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА!
Превземи
Соопштение за предметот Примена на компјутери.
Превземи
Резултати од предметот Кошарка.
Превземи
Распоред на предавања и вежби во студиската 2015/2016 год. за летниот (II) семестар.
Превземи
Динамика на активности за летниот семестар за учебната 2015/16 година.
Превземи
Соопштение по предметот Педагогија.
Превземи
Резултати од предметот Анатомија.
Превземи
Резултати од предметот Педагогија.
Превземи
Резултати од предметот Методологија со статистика.
Превземи
Резултати по предметот Физиологија
Превземи
Соопштение за предметот Педагогија на физичкото образование и спортот.
Превземи
Соопштение за предметот Атлетика.
Превземи
Соопштение за предметот Психологија на физичкото образование и спортот.
Превземи
СООПШТЕНИЕ ЗА НАСТАВАТА ПО СКИЈАЊЕ 1 И 2, И ЛОГОРУВАЊЕ СО ПЛАНИНАРСКА ТУРА
Превземи
СООПШТЕНИЕ ЗА НАСТАВА ПО СКИЈАЊЕ
Превземи
Резултати од вториот колоквиум по предметот Методологија со статистика
Превземи
Термини за Јануарска испитна сесија - 2016 година
Превземи
Обрасци за индивидуална педагошка пракси на предметот Дидактика на физичко образование и спорт.
Превземи
ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ПО ПРЕДМЕТОТ ПЕДАГОГИЈА
Превземи
Список на студенти за групна методска пракса на предметот Дидактика на физичко образование и спорт во ООУ „Лазо Трповски“– Скопје.
Превземи
Список на студенти за групна методска пракса на предметот Дидактика на физичко образование и спорт.
Превземи
Резултати од првиот колоквиум по предметот Анатомија на човек.
Превземи
Резултати од првиот колоквиум по предметот Методологија со статистика.
Превземи
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКАТА ЛИСТА ОД ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЈЕ, ЗА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ (10%) ЗА УЧЕБНАТА 2015/16 ГОДИНА
Превземи
Изборни предмети за зимскиот семестар за академската 2015-2016 година.
Превземи
Конечна ранг листа за втор циклус на студии од првиот уписен рок 2015-2016 година.
Превземи
Термини за семинари за вонредните студенти за зимскиот семестар за академската 2015/16 г.
Превземи
Пријавувањето на испитите за Продолжената септемвриска сесија е до 16.10.2015.
Превземи
Термини за испити за ПРОДОЛЖЕНА СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА 2015.
Превземи
Соопштение за III година за предметот Педагошка пракса.
Превземи
СООПШТЕНИЕ!
Наставата по предметот Физиологија за II година ќе започне од 06.10.2015 во термините од:
12:15 - претпладне
19:15 - попладне
Превземи
ИЗВЕСТУВАЊЕ!
Запишувањето за зимскиот семестар е до 01.10.2015! По овој рок запишувањето ќе се врши со казна од 500 денари, согласно со тарифникот на Факултетот.
Превземи
Резултати од испитот на предметот кинезитерапија во авгувстовската испитна сесија.
Превземи
Распоред на предавања и вежби за студиската 2015-2016 година.
Превземи
Во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ на Европската комисија, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” распишува конкурс за доделување стипендии за студенти и наставен кадар за студиски престој на високообразовните институции во ЕУ.
Превземи
СООПШТЕНИЕ за предметот Спортска Гимнастика
Превземи
Термини за испити за сесијата АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ.
Превземи
КОНКУРС ЗА III ЦИКЛУС СТУДИИ ЗА УЧЕБНАТА 2015-2016 ГОДИНА.
Превземи
КОНКУРС ЗА II ЦИКЛУС СТУДИИ ЗА УЧЕБНАТА 2015-2016 ГОДИНА.
Превземи
КОНКУРС ЗА I ЦИКЛУС СТУДИИ ЗА УЧЕБНАТА 2015-2016 ГОДИНА.
Превземи
Резултати од испитот на предметот кинезитерапија во јунската испитна сесија (18.06.205).
Превземи
Резултати од испитот по скијање.
Превземи
Резултати од испитот на предметот кинезитерапија во јунската испитна сесија.
Превземи
Резултати од испитот по медицина на спортот.
Превземи
СООПШТЕНИЕ ЗА НАСТАВА ПО ЛЕТНО ЛОГОРУВАЊЕ!
Превземи
Термини за јунска испитна сесија – 2015 година.
Превземи
Корегирани термини за семинари за сите вонредни студенти за летниот семестар 2014/15 година.
Превземи
Термини за семинари за сите вонредни студенти за летниот семестар 2014/15 година.
Превземи
ВАЖНО СООПШТЕНИЕ!!! За студентите кои немаат земено оценки по предметите: Мал фудбал, скијање 1 и 2, Историја на физичката култура и Олимпизам.
Превземи
ВАЖНО СООПШТЕНИЕ!!! РАСПОРЕД НА ПРОДОЛЖЕНА ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2014/15 ГОДИНА.
Превземи
Резултати од испитот на предметот кинезитерапија во јануарската испитна сесија (2015) г.
Превземи
Изборните предмети во семестар во учебната 2014/15 година.
Превземи
Распоред на предавања и вежби во студиската 2014/2015 год. за летниот (II) семестар.
Превземи
Резултати од испитот по предметот Фудбал - Футсал 10.02.2015
Превземи
Динамика на активности за летниот семестар за учебната 2014/15 година.
Превземи
ВАЖНО СООПШТЕНИЕ! Се информираат студентите дека наставата за летниот семестар во учебната 2014-2105 година започнува на 16.02.2105 година (попладне - по 14:00 часот).
Превземи
Список на студенти кои ќе ја посетуваат теренската настава по предметот скијање - ВТОРА СМЕНА во периодот од 09.02.2015 до 16.02.2015 година во скијачкиот центар Заре Лазеревски – Маврово
Превземи
ВАЖНО!!! РАСПОРЕД ЗА ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2014-2015 (ПРОМЕНА ВО ТЕРМИНОТ ЗА ИСПИТОТ ПО КИНЕЗИОЛОШКА АНТРОПОЛОГИЈА)
Превземи
Список на студенти кои го положиле теоретскиот дел од испитот скијање 1 и 2.
Превземи
Список на студенти кои ќе ја посетуваат теренската настава по предметот скијање - ПРВА СМЕНА во периодот од 02.02.2015 до 09.02.2015 година во скијачкиот центар Заре Лазеревски – Маврово
Превземи
Соопштение за сите студенти со просек над 8.5 и исчистена прва година, за аплицирање за стипендија од НАПАГ.
Превземи
Соопштение за одложување на испитите по Историја на ФК и Олимпизам
Превземи
Соопштение за предметот скијање
Превземи
РАСПОРЕД ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР 2014-2015 ГОДИНА
Превземи
СООПШТЕНИЕ ЗА НАСТАВА ПО СКИЈАЊЕ
Превземи
Резултати од вториот колоквиум и конечни оценки на предметот ракомет.
Превземи
Резултати од колоквиумот по предметот Рекреација и информација за испитот.
Превземи
Резултати по предметот кинезитерапија во продолжената испитна сесија.
Превземи
Список на вонредни студенти за групна методска пракса во основно образование.
Превземи
Важно соопштение по предметот функционална анатомија.
Превземи
Предавањата по предметот функционална анатомија во четврток на 18.12.2014 год. ќе се одржат на Mедицински факултет во амфитеатар – 1, со почеток во 15:00 часот.
Превземи
Обрасци и задолженија на редовните студентите за индивидуалната методска пракса по предметот дидактика на физичко образование и спорт.
Превземи
Соопштение за вонредните студенти од прва година во двете насоки
Превземи
ПРОМЕНА на термини за семинари за сите вонредните студенти зимски семестар 2014-15 год.
Превземи
Предавањата по предметот функционална анатомија во четврток на 11.12.2014 год. ќе се одржат на Mедицински факултет во амфитеатар – 2, со почеток во 8:00 часот.
Превземи
Список на студенти за групна методска пракса во средно образование.
Превземи
Соопштение за вонредните студенти од втора година во двете насоки
Превземи
СООПШТЕНИЕ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ НА ФФОСЗ - ДЕН НА ДРВОТО 03.12.2014
Превземи
Термини за септемвриска продолжена испитна сесија 2014/15 година.
Превземи
Се известуваат студенти дека испитот (тест бр. 1) по предметот Функционална анатомија ќе се одржи на 20.11.2014 год. на Медицинскиот факултет во амфитеатар – 2, со почеток во 15:00 часот.
Превземи
Се известуваат вонредните студенти дека наставата по предметот Мини и ракомет на плажа, закажана за 16. 11. 2014 година во 19 часот, се одложува за 22. 11. 2014 година, во 15 часот.
Превземи
Предавањата по предметот функционална анатомија во четврток на 13.11.2014 год. ќе се одржат на Mедицински факултет во амфитеатар – 1, со почеток во 8:30 часот.
Превземи
Соопштение за планинарска тура „Водно 2014“.
Превземи
Список на студенти за групна методска пракса во основно образование.
Превземи
Соопштение за предавањата по Функционална анатомија за зимскиот семестар – 2014/15 година.
Превземи
Оправдани отсуства на професорите од ФФОСЗ за месец октомври 2014 година.
Превземи
На 21.10.2014 година (вторник) со почеток во 13.30 часот на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје во Скопје, ќе се реализира стручна обука за вработените од областа на безбедноста и здравјето при работа.
Превземи
Интерен конкурс за доделување плакета на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје – Скопје.
Превземи
Важно соопштение за вонредните студенти од прва година од двете насоки.
Превземи
Соoпштение за вонредните студенти од прва година.
Превземи
Важно соопштение за студентите од прва година.
Превземи
Известување за студентите за изборните предмети во зимскиот семестар во учебната 2014/15 година.
Превземи
Запишувањето на насоката физичко и здравствено образование за кандидатите кои дипломирале на насоката спорт, ќе се спроведе во периодот од 22.09.2014 г. до 26.09.2014 г. Сите подетални информации можат да се добијат во службата за студентски прашања.
Превземи
Прелиминарна ранг листа со поени од средно образование (среден успех) за учебната 2014/2015 (трет уписен рок).
Превземи
Распоред на предавања и вежби за студиската 2014/2015 год.(зимски семестар).
Превземи
Конечна ранг листа, уписи 2014/15 година (Втор уписен рок)- (Физичко и здравствено образование и Спортски тренери).
Превземи
Прелиминарна ранг листа со поени од средно образование (среден успех) за учебната 2014/2015 (втор уписен рок).
Превземи
Конечна ранг листа, уписи 2014/15 година (Физичко и здравствено образование и Спортски тренери).
Превземи
Известување за студентите од II циклус на студии (кинезиологија и спортски менаџмент).
Превземи
Прелиминарна ранг листа со поени од средно образование (среден успех) за учебната 2014/2015.
Превземи
Термини за испити за сесијата август-септември - 2014 година.
Превземи
Предметот футсал се презакажува за 09.06. 2014 во 11:00 часот.
Превземи
Резултати од колоквиумот по предметот кинезитерапија одржан на 22.05.2014 год.
Превземи
Ве известуваме дека доделувањето на Дипломите ќе се изврши на ден 25. 06. 2014 година (среда) на Факултетот за физичка култура ео почеток во 11 часот.
Превземи
Термини за јунска испитна сесија – 2014 година.
Превземи
Испитот на предметот Мерење и тестирање во боречките спортови ќе се одржи на 12.05.2014 во 15:00 часот.
Превземи
Термини за продолжена испитна сесија - мај 2014 година. Студентот да дојде на испитот со заверена пријава и уплатница.
Превземи
Во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ на Европската комисија, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” распишува конкурс за доделување стипендии за студенти и наставен кадар за студиски престој на високообразовните институции во ЕУ.
Превземи
Се информираат сите заинтересирани кандидати што ќе конкурираат за стипендиите ЕРАЗМУС МУНДУС + дека контролните испити за проверка на знаењето на странски јазик ќе се одржат на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје.
Превземи
Резултати од првиот колоквиум по предметот кинезиотерапија одржан на 03.04.2014 год.
Превземи
Поради велигденските празници, претседателските и парламентарните избори термините на семинарите за вонредните студенти кои беа закажани за 13 и 27 април се поместуваат за 03 и 04 мај, а термините кои беа закажани за 19 и 20 април се поместуваат за 11 мај.
Превземи
Динамика на активности за летниот семестар за учебната 2013/14 година.
Превземи
Термини на семинарите за вонредните студенти од насоката фзо за летниот семестар во учебната 2013/14 година.
Превземи
Предлог одлука за усогласување на студиската програма од постдипломските магистерски студии со студиската програма од втор циклус магистерски студии по кинезиологија.
Превземи
Консултациите на предметните наставници со заинтересираните студенти во летниот семестар ќе се одржуваат секој вторник и четврток во периодот од 12-14 часот.
Превземи
Ценовник за висината на надоместоците што ги плаќаат студентите за образовни и административни услуги на факултетот за физичка култура – Скопје.
Превземи
Распоред за летниот семестра за 2013/14 година.
Превземи
Список на предмети за универзитетската листа (10%) за прв циклус студии од факултетот за физичка култура 2012-2013 година.
Превземи

Галерија

За нас

Ценејќи ја 34-годишната традиција на Факултетот за физичка култура при Универзитетот „Св.Кирил и Методи” од Скопје, може слободно да кажам дека истата претставува најстара и најреномирана наставно-научна институција во Република Македонија од подрачјето на кинезиологијата. Повеќе ...

Контакт

Адреса: ул.„Димче Мирчев бр.3”
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: +389 2 3113 654
Факс: +389 2 3119 755
E-mail: admin@ffk.ukim.edu.mk

Повеќе ...