Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Undergraduate Studies
Postgraduate Studies
Doctoral Studies
Literature
ИНФОРМАЦИЈА ЗА СКИЈАЊЕ 2018
Download
Ве известуваме дека, согласно со Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2018/2019 година, на интернет-страницата на УКИМ, во делот Настава и студенти, Втор циклус студии, објавени се Слободните места за запишување студенти во вториот уписен рок кој ќе се реализира во периодот од 8 јануари до 22 февруари 2019 година (http://ukim.edu.mk/dokumenti_m/Slobodni-mesta-II-ciklus-2018-2019.pdf).
Download
СООПШТЕНИЕ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ОД ДВЕТЕ НАСОКИ: СЕМИНАРОТ ПО ФИЗИОЛОГИЈА ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА НА 24.11.2018 ГОД. ВО 11 ЧАСОТ НА ФФОСЗ.
Download
СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2018/19.
Download
Во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ K103 на Европската комисија, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” распишува конкурс за доделување стипендии за студенти и наставен кадар за студиски престој на високообразовните институции во ЕУ. За размена на додипломско ниво, право на пријавување имаат само редовни студенти со завршена прва година на студии.
Download
СЕМИНАРОТ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ПО ПРЕДМЕТОТ ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 03.11.2018 ГОДИНА, СО ПОЧЕТОК ВО 15 ЧАСОТ, НА ИНСТИТУТОТ ПО АНАТОМИЈА НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ.
Download
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2018/19 ГОДИНА - ПО СПРОВЕДЕНАТА АНКЕТА
Download
ТЕРМИНИ ЗА ПРОДОЛЖЕНА СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА - 2018 ГОДИНА
Download
РАНГ ЛИСТА ОД ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК ЗА 2018/19 ГОДИНА.
Download
РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ЗА СТУДИСКАТА 2018/2019 год. (ПРВ - ЗИМСКИ СЕМЕСТАР)
Download
ПОЧИТУВАНИ КОЛЕГИ, СВЕЧЕНОТО ДОДЕЛУВАЊЕ НА ИНДЕКСИТЕ НА НОВАТА ГЕНЕРАЦИЈА СТУДЕНТИ 2018/19 ГОДИНА, ЌЕ СЕ ОДРЖИ ВО СПОРТСКАТА САЛА МАКЕДОНСКИ ХЕРОИ НА 01.10.2018 ГОДИНА (ПОНЕДЕЛНИК), СО ПОЧЕТОК ВО 11 ЧАСОТ. ПРИСУСТВОТО Е ЗАДОЛЖИТЕЛНО. СО ПОЧИТ, ДЕКАНАТ НА ФФОСЗ.
Download
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТИТЕ: МЕТОДОЛОГИЈА СО СТАТИСТИКА И МЕТОДОЛОГИЈА НА ПОДГОТОВКА НА СТРУЧНИ ТРУДОВИ. СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА, ДАТА 6.9.2018 ГОДИНА
Download
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ НА ПРЕДМЕТОТ КИНЕЗИТЕРАПИЈА ВО СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА (06.09.2018)
Download
РАНГ ЛИСТА ОД ВТОРИОТ УПИСЕН РОК ЗА 2018/19 ГОДИНА
Download
ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА НА ОСВОЕНИ ПОЕНИ ОД СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (2018/2019) II уписен рок
Download
Резултати од испитот по Скијање 1 и 2 одржан на 30.08.2018
Download
ДОКУМЕНТИ И УПЛАТНИЦИ ЗА УПИС ВО ПРВА ГОДИНА
Download
РАНГ ЛИСТА – ПРВ УПСЕН РОК ЗА УЧЕБНАТА 2018/19 ГОДИНА
Download
СООПШТЕНИЕ:ПОРАДИ ОПРАВДАНИ ПРИЧИНИ, ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ПЕДАГОГИЈА СЕ ПРЕЗАКАЖУВА ЗА 17.09.2017 ГОДИНА СО ПОЧЕТОК ВО 10 ЧАСОТ. ИСПИТОТ ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО ПРЕДАВАЛНА 10.
Download
ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА НА ОСВОЕНИ ПОЕНИ ОД СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (2018/2019)
Download
Резултати од испитот по Фудбал и Мал фудбал-Футсал одржан на 30.08.2018
Download
ТЕРМИНИ ЗА СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2018/19 Г.
Download
ДИНАМИКА НА АКТИВНОСТИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2018/19 ГОДИНА
Download
КОНКУРС ЗА УПИС НА ФАКУЛТЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2018/19 ГОДИНА (Документи за пријавување и запишување)
Download
ИСПИТНА СЕСИЈА АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
Download
К О Н К У Р С за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во учебната 2018/2019 година.
Download
К О Н К У Р С за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2018/2019 година.
Download
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ НА ПРЕДМЕТОТ КИНЕЗИТЕРАПИЈА ОДРЖАН НА ДЕН 06.06.2018
Download
Резултати од испитот по Мал Фудбал (Футсал) одржан на 21.5.2018
Download
Резултати од испитот по фудбал одржан на 21.5.2018
Download
СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ЗА ЛЕТНОТО ЛОГОРУВАЊЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/18 ГОДИНА
Download
ТЕРМИНИ ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
Download
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ НА ПРЕДМЕТОТ КИНЕЗИТЕРАПИЈА ВО ПРОДОЛЖЕНА ИСПИТНА СЕСИЈА (23.03.2018)
Download
ПОТВРДА ЗА РЕДОВНИ СТУДЕНТИ. ПОТВРДАТА ТРЕБА ДА БИДЕ ПОПОЛНЕТА ЕЛЕКТРОНСКИ.
Download
СООПШТЕНИЕ ЗА ИСПИТОТ ПО АНАТОМИЈА!!! Студентите кои го положиле испитот по анатомија во продолжената сесија, оценките може да ги земат во текот на оваа недела на институтот по анатомија.
Download
ПОРАДИ ЗАФАТЕНОСТ НА БАЗЕНОТ, СЕМИНАРОТ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ПО ПРЕДМЕТОТ ПЛИВАЊЕ, НАМЕСТО ОД 11 ЧАСОТ ЌЕ ЗАПОЧНЕ ВО 14 ЧАСОТ.
Download
ТЕРМИНИ ЗА ПРОДОЛЖЕНА ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА - 2018 ГОДИНА
Download
Завршна сметка 2017
Download
ПРОФЕСОРИТЕ КОИ СЕ ИЗБРАНИ ДА ЈА РЕАЛИЗИРААТ НАСТАВАТА ЗА ИЗБОРНИТЕ ПРЕДМЕТИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2017/18 ГОДИНА (ПО СПРОВЕДЕНАТА АНКЕТА)
Download
ТЕРМИНИ ЗА СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/18 ГОДИНА
Download
Резултати од одржанот испит по предметот скијање 1 скијање 2
Download
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ФУТСАЛ (МАЛ ФУДБАЛ) РЕАЛИЗИРАН НА 12. 02. 2018г.
Download
Резултати од испитот по предметот ФУДБАЛ одржан на 12.02.2018г
Download
СЕМИНАРОТ ПО ПРЕДМЕТИТЕ АНТРОПОМОТОРИКА И ФИТНЕС И БОДИ-БИЛДИНГ ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРААТ НА 03.03.2018 ГОДИНА (САБОТА) СО ПОЧЕТОК ВО 8.30 ЧАСОТ НА ФФОСЗ.
Download
РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ВО СТУДИСКАТА 2017/2018 год. ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР
Download
Резултати од испитите Методологија со статистика и Методологија на подготовка на стручни трудови, одржани на (16.01.2018)
Download
РЕЗУЛТАТИ ОД КОНТИНУИРАНАТА ПРОВЕРКА ОД ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЈЕ
Download
СООПШТЕНИЕ ЗА НАСТАВАТА ПО СКИЈАЊЕ КОЈА ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ВО МАВРОВО ВО ПЕРИОДОТ 22.01 - 29.01.2018 ГОДИНА. АВТОБУСИТЕ КОИ ЌЕ ГО ВРШАТ ПРЕВОЗОТ НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ЌЕ ОДАТ ВО ПРВАТА СМЕНА НА НАСТАВА ПО СКИЈАЊЕ, ЌЕ БИДАТ ПОСТАВЕНИ ПРЕД ФАКУЛТЕТОТ ВО ПОНЕДЕЛНИК (22.01.2018 Г.) ВО 7.45 ЧАСОТ. ЗА ДА МОЖЕ ПОАЃАЊЕТО ДА СЕ РЕАЛИЗИРА ВО ПРЕДВИДЕНИОТ ТЕРМИН, СЕ ПРЕПОРАЧУВА СТУДЕНТИТЕ ПРЕД ФАКУЛТЕТОТ ДА БИДАТ ПРИСТИГНАТИ ВО 7.45 ЧАСОТ ОД ДЕКАНАТОТ
Download
Резултати од испитот по ПЕДАГОГИЈА, одржан на 25.12.2017
Download
КОЛОКВИУМОТ НА ПРЕДМЕТОТ ДИДАКТИКА НА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИ И СПОРТ ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 10.01.2018 ВО 12 ЧАСОТ, ВО АМФИТЕАТАРОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЈЕ.
Download
РАСПОРЕД НА АКТИВНОСТИ, ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
Download
ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРАКТЧНАТА НАСТАВА ПО ПРЕДМЕТОТ СКИЈАЊЕ
Download
ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА СО ДВЕ ДЕКАДИ
Download
ПОТПИСИ ЗА ПРЕДМЕТОТ ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА ЌЕ СЕ ДАВААТ НА 11.01.2017 ГОДИНА ВО 9 ЧАСОТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ НА ИНСТИТУТОТ ПО АНАТОМИЈА
Download
КОЛОКВИУМОТ ПО ФУНЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 26.12.2017 ГОДИНА ВО 14 ЧАСОТ, ВО АМФИТЕАТАРОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЈЕ.
Download
Р Е З У Л Т А Т И- МЕТОДОЛОГИЈА СО СТАТИСТИКА – 18.12.2017 Колоквиум - 2
Download
Завршна сметка 788 за 2016 година
Download
Завршна сметка 603 за 2016 година
Download
ОБРАСЦИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА НА РЕДОВНИТЕ СТУДЕНТИТЕ ЗА ИНДИВИДУАЛНАТА МЕТОДСКА ПРАКСА НА ПРЕДМЕТОТ ДИДАКТИКА НА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ.
Download
СПИСОК НА СТУДЕНТИ ЗА ИНДИВИДУАЛНА МЕТОДСКА ПРАКСА НА ПРЕДМЕТОТ ДИДАКТИКА НА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ СО МЕНТОРИ И МЕНТОРСКИ УЧИЛИШТА
Download
ОДЛУКА Студентите кои се запишани и кои студираат според студиските програми на прв циклус студии од 2009/2010 година и тоа: физичко и здравствено образование и стручни студии за спортски тренери, согласно одредбите од Законот за високото образование, можат да ги завршат студиите според студиските програми од 2009/2010, најдоцна до септември 2018 гдина, поточно заклучно со септемвриската испитна сесија 2018 година.
Download
РЕЗУЛТАТИ МЕТОДОЛОГИЈА СО СТАТИСТИКА – 06.11.2017 Колоквиум - 1
Download
Резултати од испитот по предметот скијање 1 и 2
Download
Резултати од испитот по предметот фудбал и футсал
Download
РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ КИНЕЗИТЕРАПИЈА ОДРЖАН НА 31.10.2017 ГОД.
Download
СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/18 Г.
Download
ТЕРМИНИ ЗА ПРОДОЛЖЕНАТА ИСПИТНАТА СЕСИЈА ОКТОМВРИ - 2017 ГОДИНА.
Download
ИЗБОРНИТЕ ПРЕДМЕТИ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2017/18 ГОДИНА
Download
КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР за летниот семестар во академската 2017/2018 година.
Download
Се известуватат студентите кои го полагаа испитот на предметот кинезитерапија на 12.9.2017 година, да се јават на консултации кај професорот Вујица Живковиќ во четврток (21.9.2017 г.) во 10,00 часот. На истиот ден ќе се полага и третиот дел од испитот.
Download
РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ЗА СТУДИСКАТА 2017/2018 год.- (ПРВ - ЗИМСКИ СЕМЕСТАР)
Download
Ранг листа, втор уписен рок 2017/18 година (Физичко и здравствено образование и Спортски тренери).
Download
ПРЕВЗЕМЕТЕ ГО КОНКУРСOT за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 2017/2018 година.
Download
ПРЕВЗЕМЕТЕ ГО КОНКУРС за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во учебната 2017/2018 година. Пријавувањето се врши преку iKnow системот за електронска поддшка на уписите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (www.upisi.ukim.mk). Ако имате проблеми во врска со регистрацијата може да се обратите до студентската служнба на ФФОСЗ секој работен ден од 11 до 15 час
Download
ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ НА ИСПИТИТЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ФУДБАЛ И ФУТСАЛ ЌЕ СЕ ПОЛАГААТ НА 07.09.2017 (ЧЕТВРТОК) ВО 10 ЧАСОТ.
Download
Ранг листа, уписи 2017/18 година (Физичко и здравствено образование и Спортски тренери).
Download
ДИНАМИКА НА АКТИВНОСТИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/18 ГОДИНА
Download
Прелиминарна ранг листа, уписи 2017/18 година (Физичко и здравствено образование и Спортски тренери).
Download
ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТНАТА СЕСИЈА АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ - 2017 ГОДИНА.
Download
ПРЕВЗЕМЕТЕ ГО КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2017/2018 година. Пријавувањето се врши преку iKnow системот за електронска поддшка на уписите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (www.upisi.ukim.mk). Ако имате проблеми во врска со регистрацијата може да се обратите до студентската служнба на ФФОСЗ секој работен ден од 11 до 15 часот.
Download
ОЦЕНКИ ОД ИСПИТИТЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ: ФУДБАЛ, ФУТСАЛ И СКИЈАЊЕ 1,2 ЌЕ СЕ ДАВААТ НА 21.06.2017 СРЕДА ВО 10 ЧАСОТ.
Download
ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ЗА ЛЕТНО ЛОГОРУВАЊЕ 2017 Г.
Download
ТЕРМИНИ ЗА ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА - 2017 ГОДИНА.
Download
ДОДЕЛУВАЊЕТО НА ДИПЛОМИТЕ ЗА ДИПЛОМИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 25.05.2017 ГОДИНА СО ПОЧЕТОК ВО 11 ЧАСОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЈЕ (САЛА „МАКЕДОНСКИ ХЕРОИ“).
Download
ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА.
Download
СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2016/17 Г.
Download
РАСПОРЕД НА АКТИВНОСТИ, ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА.
Download
СООПШТЕНИЕ ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2016/17 ГОДИНА ЌЕ СЕ СПРОВЕДЕ ВО СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА ВО ПЕРИОДОТ ОД 15.02.2017 Г. ДО 28.02.2017 ГОДИНА. ОД ДЕКАНАТО
Download
Резултати од испитот по анатомија, јануарска испитна сесија 2017 година.
Download
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ НА ПРЕДМЕТОТ КИНЕЗИТЕРАПИЈА ВО ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА (25.01.2017).
Download
РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ВО СТУДИСКАТА 2016/2017 год. ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР.
Download
Резултати од испитот по предметот ПЕДАГОГИЈА кај проф. д-р Лена Дамовска-(зимска испитна сесија одржан на 16.01.2017).
Download
СПИСОК НА СТУДЕНТИ ЗА НАСТАВАТА ПО СКИЈАЊЕ ВО МАВРОВО - ОД 30 ЈАНУАРИ ДО 06 ФЕВРУАРИ 2017 Г.
Download
Резултати од испитот по анатомија 2017
Download
СПИСОК НА СТУДЕНТИ ЗА НАСТАВАТА ПО СКИЈАЊЕ ВО МАВРОВО - ПРВА СМЕНА - 23 - 30 ЈАНУАРИ 2017 Г.
Download
ВАЖНО!!! ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРАКТЧНАТА НАСТАВА ПО ПРЕДМЕТОТ СКИЈАЊЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016/17 ГОДИНА
Download
Поради реализирање на практичната настава по скијање направена е корекција на термините за јануарската испитна сесија. На студентите од прва и втора година им е дадена можност некои од предметите да ги полагаат или во првата или во втората декада.
Download
ВАЖНО!!! Конкурс за запишување студенти на втор циклус студии во учебната 2016/2017 година.
Download
Се известуваат студентите од IV година, дека групната методска пракса во средно образование ќе се реализира на ден 27.12.2016 година во 13,00 часот во гимназијата „Раде Јовчевски - Корчагин“.
Download
ТЕРМИНИ ЗА ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА.
Download
СПИСОК НА ВОНРЕДНИ СТУДЕНТИ ЗА ГРУПНА МЕТОДСКА ПРАКСА НА ПРЕДМЕТОТ ДИДАКТИКА НА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ.
Download
Обрасци за педагошка пракса на предметот Дидактка на физичко образование и спорт.
Download
СПИСОК НА СТУДЕНТИ ЗА ИНДИВИДУАЛНА МЕТОДСКА ПРАКСА ПО ПРЕДМЕТОТ ДИДАКТИКА НА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ СО МЕНТОРИ И МЕНТОРСКИ УЧИЛИШТА
Download
СЕМИНАРИТЕ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2016/17 Г.
Download
Резултати од првиот колоквиум - предметот Функционална анатомија, одржан на 18.11.2016.
Download
TERMS FOR PROLONGED SEPTEMBER SESSION - 2016
Download
Terms of seminars for part-time students on the course FZO for the winter semester in the academic year 2016/17.
Download
ANNOUNCEMENT FOR STUDENTS FROM FIRST YEAR FOR THE TEACHING OF THE SUBJECT FUNCTIONAL ANATOMY
Download
Results for the subject Kinesitherapy.
Download
ANNOUNCEMENT

FOR STUDENTS WHO ENROLL FROM DIRECTION TO DIRECTION AT THE FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND HEALTH
Download
Results from the subject Football.
Download
IMPORTANT ANNOUNCEMENT

FOR THE NEW GENERATION OF STUDENTS ENROLLED ON FPESH
Download
Dynamics of activities for the winter semester of the academic year 2016/17.
Download
Schedule of lectures and exercises in the study year 2016/2017 for winter (I) semester.
Download
FINAL RESULTS OF THE FIRST ENROLLMENT PERIOD 2016/2017
Download
RESULTS OF FIRST ENROLLMENT PERIOD 2016/2017
Download
TERMS OF EXAMS FOR THE SESSION AUGUST-SEPTEMBER 2016.
Download
Service for summer vacation and recreation for children from families at social risk and children beneficiaries of special allowance.
Download
Results from the subject Football.
Download
Results from the theoretical part of the exams for subjects Skiing 1 and Skiing 2.
Download
THE LEVEL OF THE FEES THAT STUDENTS PAY FOR EDUCATIONAL AND ADMINISTRATIVE SERVICES OF THE FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION, SPORTS AND HEALTH - SKOPJE.
Download
ANNOUNCEMENT FOR THE SUBJECT SUMMER CAMPING!FOR THE STUDENTS FROM SECOND YEAR (THEY WILL ATTEND THE SUBJECT IN FIFTH SEMESTER)AND FROM THIRD YEAR (FROM OHRID AND STRUGA.
Download
ANNOUNCEMENT FOR THE SUBJECT SUMMER CAMPING!FOR THE STUDENTS FROM SECOND YEAR (THEY WILL ATTEND THE SUBJECT IN FIFTH SEMESTER)AND FROM THIRD YEAR.
Download
The exam for the subject Sport training is rescheduled for 01.06.2016 at 10:30.
Download
Terms for exams for June examination session 2016.
Download
List of students for group methodical practice in primary education in OOU "11 Oktomvri" - Skopje.
Download
ANNOUNCEMENT FOR THE CLASSES OF THE SUBJECT SWIMMING.
Download
ANNOUNCEMENT FOR PART-TIME STUDENTS FOR THE SEMINAR OF THE SUBJECT ANATOMY.
Download
Results of the examination in Kynesitherapy (31.03.2016)
Download
SEMINARS FOR EXTRAORDINARY STUDENTS OF THE FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND HEALTH FOR SUMMER SEMESTER OF SCHOOL YEAR 2015/2016
Download
ANNOUNCEMENT FOR THE STUDENTS FOR ELECTIVE SUBJECTS IN THE SUMMER SEMESTER OF THE ACADEMIC 2015/16 YEAR - COURSE SPORT
Download
ANNOUNCEMENT FOR THE STUDENTS FOR ELECTIVE SUBJECTS IN THE SUMMER SEMESTER OF THE ACADEMIC 2015/16 YEAR FROM THE LIST OF THE FACULTY AND THE LIST OF THE UNIVERSITY.
Download
TERMS OF EXAMS FOR CONTINUED JANUARY SESSION FROM 21-29 MARCH 2016.
Download
Results from the subject Functional anatomy.
Download
Announcement for the subject application of computers.
Download
IMPORTANT ANNOUNCEMENT FOR THE SUBJECT ANATOMY!
Download
Announcement for the subject application of computers.
Download
Results from the subject Basketball.
Download
Schedule of lectures and exercises in the study year 2015/2016 for summer (II) semester.
Download
Dynamics of activities for the summer semester of the academic year 2015/16.
Download
Announcement for the subject Pedagogy.
Download
Results from the subject Anatomy.
Download
Results from the subject Pedagogy.
Download
Results from the subject Methodology with statistics.
Download
Results from the subject Physiology
Download
Announcement for the subject Pedagogy of physical education and sport.
Download
Announcement for the subject Athletics.
Download
Announcement for the subject Psychology of the physical education and sport.
Download
ANNOUNCEMENT FOR THE CLASSES FOR SUBJECTS SKIING 1 AND 2, AND CAMPING WITH HIKING TOUR.
Download
ANNOUNCEMENT FOR SKIING CLASSES
Download
Results from the second colloquim for the subject Methodology with statistics
Download
Terms for January examination session - 2016 year.
Download
Forms for individual pedagogical practice.
Download
IMPORTANT ANNOUNCEMENT FOR THE SUBJECT PEDAGOGY
Download
List of students for group methodical practice in primary education in OOU "Lazo Trpovski" - Skopje.
Download
List of students for group methodical practice in primary education.
Download
Results from the first colloquium of the subject Anatomy of human.
Download
Results from the first colloquium of the subject Methodology with statistics.
Download
Elective courses of the University list for Faculty for Physical Education, Sport and Health, for the first cycle studies (10%) for academic year 2015/16
Download
Elective courses for the winter semester of 2015-2016 academic year.
Download
Final ranking list for II cycle of studies of the first enrollment period for 2015-2016 year.
Download
Dates for seminars on part-time students for the winter semester of the academic 2015/16 year.
Download
The registration of exams for the Extended September session is untill 16.10.2015.
Download
Terms for exams for EXTENDED SEPTEMBER SESSION 2015.
Download
Announcement for III year students for the subject Pedagogical practice.
Download
ANNOUNCEMENT!
Teaching of the subject Physiology for II year will start from 06.10.2015 in terms of:
12:15 - noon
19:15 - afternoon
Download
ANNOUNCEMENT!
The enrollment for the winter semester is to 01.10.2015! After this deadline, the registration shall be performed by a fine of 500 denars, according to the tariff of the Faculty.
Download
Results of the examination in Kynesitherapy.
Download
Schedule of lectures and exercises for the academic year 2015-2016.
Download
Within the Erasmus+ program of European Commission, University "Ss. Cyril and Methodius" announces a contest to award scholarships to students and teachers for study tour of higher education institutions in the EU.
Download
ANNOUNCEMENT for the subject Sports Gymnastics
Download
Terms for exams session AUGUST-SEPTEMBER.
Download
COMPETITION FOR III CYCLE STUDIES FOR 2015-2016 SCHOOL YEAR.
Download
COMPETITION FOR II CYCLE STUDIES FOR 2015-2016 SCHOOL YEAR.
Download
COMPETITION FOR I CYCLE STUDIES FOR 2015-2016 SCHOOL YEAR.
Download
Results of the examination in Kynesitherapy (18.06.2015).
Download
Results from the exam in skiing.
Download
Results of the examination in Kynesitherapy
Download
Results of the examination in sports medicine.
Download
ANNOUNCEMENT FOR TEACHING IN SUMMER CAMPING GROUND!
Download
Terms for June examination session - 2015 year.
Download
Adjusted terms seminars for all part-time students for the summer semester 2014/15 year.
Download
Terms of seminars for all part-time students for the summer semester 2014/15 year.
Download
IMPORTANT ANNOUNCEMENT!!! For students who have not taken assessments in: futsal, skiing 1 and 2, History of physical culture and Olympics.
Download
IMPORTANT ANNOUNCEMENT !!! SCHEDULE FOR THE EXTENDED JANUARY EXAM SESSION 2014/15 YEAR.
Download
Results from the exam of the subject Kynesitherapy in the January exam session (2015)year.
Download
Elective subjects per semester in the academic year 2014/15.
Download
Schedule of lectures and exercises in the study year 2014/2015 for summer (II) semester.
Download
Results of the exam for the subject Football - Futsal 02/10/2015
Download
Dynamics of activities for the summer semester of the academic year 2014/15.
Download
IMPORTANT ANNOUNCEMENT! We inform the students that classes for the summer semester 2014-2105 school year begins on 16/02/2105 Year (afternoon - after 14:00).
Download
List of students who will attend classes in the subject field skiing - The second shift in the period from 09.02.2015 to 16.09.2015 in the ski resort Zare Lazerevski - Mavrovo
Download
IMPORTANT!!! SCHEDULE FOR THE JANUARY EXAM SESSION 2014-2015 (CHANGE IN EXAM TERM OF SUBJECT KINESYOLOGIC ANTHTOPOLOGY)
Download
List of students who have passed the theoretical part of the exam skiing 1 and 2.
Download
List of students who will attend classes in the subject field skiing - The first shift in the period from 02.02.2015 to 02.09.2015 in the ski resort Zare Lazerevski - Mavrovo
Download
Announcement for all students with an average above 8.5 and cleaned first year to apply for a scholarship from the NAPAG.
Download
Announcement about the postponement of exams in History of PC and Olympics
Download
Announcement for the subject skiing
Download
SCHEDULE FOR SUMMER SEMESTER 2014-2015 YEAR
Download
ANNOUNCEMENT FOR SKIING CLASSES
Download
Results of the second colloquium and final evaluations of the subject Handball.
Download
Results of the colloquium on the subject Recreation and information for the exam.
Download
Results for the subject kynesitherapy in extended test session.
Download
List of part-time students for group methodical practice in primary education.
Download
Important announcement for the subject functional anatomy.
Download
Lectures for the subject Functional Anatomy on Thursday 18/12/2014 year. will be held on Medical Faculty in amphitheater - 1, starting at 15:00 pm.
Download
Templates and duties of regular students for individual methodical practice of the subject didactics of physical education and sport.
Download
Announcement for part-time first year students in both departments
Download
CHANGE of terms of seminars for all part-time students winter semester 2014-15 year.
Download
Lectures for the subject functional anatomy on Thursday 11/12/2014 year., will be held on Medical Faculty in amphitheater - 2, starting at 8:00 pm.
Download
List of students for group methodical practice in secondary education.
Download
Announcement for part-time second year students in both departments
Download
ANNOUNCEMENT FOR THE EMPLOYEES OF FPESH - TREE DAY 03.12.2014
Download
Terms for extended September examination session 2014/2015 year.
Download
We inform the students that the exam (test no. 1) of the subject Functional anatomy will be held on 20.11.2014 year at Faculty of Medicine in amphitheater - 2, starting at 15:00 pm.
Download
Part-time students are informed that the teaching for the subject Mini and Beach Handball, scheduled for 16. 11. 2014 at 19 pm, is delayed for 22. 11. 2014, at 15 o'clock.
Download
Lectures for the subject Functional Anatomy on Thursday 11/13/2014 year will be held at Faculty of Medicine amphitheater - 1, starting at 8:30 pm.
Download
Announcement for hiking tour „Vodno 2014“.
Download
List of students for group methodical practice in primary education.
Download
Announcement for the lectures of Functional anatomy for winter semester - 2014/15 year.
Download
Justified absences for professors of FPESH for October 2014.
Download
On 21.10.2014 (Tuesday) at 13:30am at the Faculty of Physical Education, Sport and Health in Skopje, will be performed vocational training for employees in the area of health and safety at work.
Download
Internal competition for the award plaque at the Faculty of Physical Education, Sport and Health - Skopje.
Download
Important announcement for part-time first-year students from both courses.
Download
Announcement for part-time first-year students.
Download
Important announcement for first-year students.
Download
Notification for students for elective courses in the winter semester in the academic year 2014/15.
Download
Enrollment in physical and health education for applicants who graduated from sport course, will be implemented in the period from 22.09.2014 to 26.09.2014. All detailed information can be obtained at the Office of Student Affairs.
Download
Preliminary ranking points from high school (GPA) for the academic year 2014/2015 (third enrollment period).
Download
Schedule of lectures and exercises for the study year 2014/2015. (Winter semester).
Download
Final ranking, enrollment year 2014/15 (second enrollment period) - (Physical and Health Education and Sports coaches).
Download
Preliminary ranking points from high school (GPA) for the academic year 2014/2015 (second enrollment period).
Download
Final ranking, enrollment year 2014/15 (physical and health education and sports coach).
Download
Announcement for students of II cycle of studies (kinesiology and sports management).
Download
Preliminary ranking points from high school (GPA) for the academic year 2014/2015.
Download
Terms for the exam session August-September - 2014 year.
Download
The subject Futsal is rescheduled for 9.06.2014 at 11:00 pm.
Download
Results for the colloquium of the subject Kynesitherapy held on 22.05.2014 year.
Download
We inform you that the awarding of Degrees will be performed on 25. 06. 2014 (Wednesday) at the Faculty of Physical Education at 11 pm.
Download
Terms for June examination session - 2014 year.
Download
The examination of the subject Measurement and testing in martial sports will be held on 12.05.2014 at 15:00 pm.
Download
Terms for the extended examination session - May 2014. The student should come at the exam with a certified application and payment.
Download
Within the Erasmus+ program of European Commission, University "Ss. Cyril and Methodius" announces a contest to award scholarships to students and teachers for study tour of higher education institutions in the EU.
Download
We are informing all interested candidates who will apply for the scholarships ERASMUS MUNDUS + that the control tests for checking the knowledge of a foreign language will be held at the Faculty of Philology "Blaze Koneski" - Skopje.
Download
Results from the first colloquium of the subject Kynesiotherapy held on 03.04.2014 year.
Download
Due to the Easter holidays, the presidential and parliamentary elections, the terms of seminars for part-time students who were scheduled for 13 and 27 April are moved to 03 and 04 May, and the terms that were scheduled for 19 and 20 April are moved to May 11.
Download
Dynamics of activities for the summer semester of the academic year 2013/14.
Download
Terms of seminars for part-time students on the course FZO for the summer semester in the academic year 2013/14.
Download
Draft decision on coordination of the study program of postgraduate Master with the study program of the second cycle MA in kinesiology.
Download
Consultations of subject teachers with students interested in summer semester will be held every Tuesday and Thursday between 12-14 hours.
Download
Price list of the fees paid by students for educational and administrative services of the Faculty of Physical Education - Skopje.
Download
Schedule for the summer semester of 2013/14 year.
Download
List of subjects for university list (10%) for the first cycle studies of the Faculty of Physical Education 2012-2013 year.
Download

Gallery

About as

Appreciating the 34-year tradition of the Faculty of Physical Education at the Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, I can proudly say that it is the oldest and the most reputable scientific and educational institution regarding the field of Kinesiology in the Republic of Macedonia.
More ...

Contact

Address:"Dimce Mircev no.3"
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Tel.: +389 2 3113 654
Fax: +389 2 3119 755
E-mail: admin@ffosz.ukim.edu.mk

More ...